Navigacija

Preliminarni rezultati izbora za članove Studentskog parlamenta

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci
Izborna komisija za provođenje izbora za članove Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci u sastavu: prof. dr Simo Jokanović, prorektor za nastavu i studentska pitanja – predsjednik Komisije i Mladen Čančarević, Stanko Galić, Vlado Gligorić i Srećko Stanišić – članovi Komisije, je na osnovu dostavljenih zapisnika sa biračkih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta, dana 16.06.2009. godine objavila Preliminarne rezultate izbora.

U skladu sa članom 12. Odluke o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta (odluka Senata Univerziteta broj: 05-1701-XXI-2/09 od 16.04.2009. godine) „kandidati koji su nezadovoljni rezultatima izbora imaju pravo žalbe u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultata od strane Izborne komisije“. Žalbe se dostavljaju Izbornoj komisiji na protokol Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci (Univerzitetski grad, zgrada Rektorata, 2. sprat). Izborna komisija je dužna da u roku od 3 dana od dana prijema odluči po žalbi.

Konačne rezultate izbora objavljuje Izborna komisija u roku od 10 dana od dana prijema glasačkih kutija od strane biračkih odbora.

Preliminarni rezultati