Navigacija

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor saradnika i izbor u zvanje na Ekonomskom fakultetu

Izbori u zvanjaUniverzitet u Banjoj Luci
Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor saradnika  na Ekonomskom fakultetu na predmetu "Marketing" možete preuzeti u .DOC formatu

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje (kandidat Saša Vučenović) možete preuzeti u .DOC formatu

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje (kandidat Dragana Bašić) možete preuzeti u .DOC formatu

Izvještaj  Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje (kandidat Igor Todorović) možete preuzeti u .DOC formatu