Navigacija

CEEPUS II

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
Univerzitet u Banjoj Luci u ljetnom semestru akademske 2008/2009. godine učestvuje u  CEEPUS II programu razmjene, u okviru kojeg četiri profesora, tri viša asistenta i sedam studenata Univerziteta u Banjoj Luci odlazi na univerzitete u inostranstvu i četiri profesora i dva asistenta dolaze iz inostranstva na Univerzitet u Banjoj Luci.

U toku februara na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u okviru ovog programa razmjene gostuje profesor Marius Kalin Benea (Marius Calin Benea) iz Rumunije, a na Univerzitet u Ljubljani u ovom mjesecu posredstvom ovog programa razmjene boravi mr Dragana Grujić, viši asistent na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

CEEPUS – Centralno-evropski program razmjene univerzitetskih studija ("Central European Exchange Program for University Studies") postao je efektivan 1995. godine i danas trenutno ima 14 zemlja članica, a to su: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Češka.

Svaka zemlja ima različite visine školarina koje možete provjeriti na internet stranici www.ceepus.info, a više informacija o ovom programu možete pronaći i na internet stranici Univerziteta u Banjoj Luci /index.php?firmaid=1&sectionid=41&catid=218

Glavni ciljevi CEEPUS-a su da:
  • doprinosi izgradnji Evrope i Evropskog područja visokog obrazovanja (EHEA)
  • koristi regionalnu akademsku mobilnost kao strateški alat u implementaciji Bolonjskih ciljeva
  • omogući saradnju sa Jugo-istočnom Evropom i Ukrajinom.