Navigacija

Novi Zakon o visokom obrazovanju za novu akademsku godinu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
BANJALUKA, 21. AVGUSTA - Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske /RS/ i Vijeća naroda RS usaglasila je danas Zakon o visokom obrazovanju sa amandmanima i odlukama Kluba delegata bošnjačkog naroda koji su na tekst ovog zakona 31. jula pokrenuli proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Ministar prosvjete RS Anton Kasipović rekao je novinarima da se suštinske izmjene u odnosu na tekst koji je Narodna skupština RS usvojila 19. jula, tiču upotrebe jezika i uprave u visokoškolskim ustanovama. "Obezbijeđena je zastupljenost predstavnicima konstitutivnih naroda u dijelu upravnih odbora visokoškolskih ustanova koje imenuje Vlada RS i potvrđena je ravnopravnost jezika konstitutivnih naroda", rekao je Kasipović. Prema njegovim riječima u upotrebi jezika nije trebalo ni naglašavati vitalni nacionalni interes budući da je to uređeno Ustavom, a sada i zakonom naglašeno da profesori predaju na jeziku jednog od konstitutvnih naroda po svom izboru, a studenti polažu ispite na jednom od jezika konstitutivnih naroda po svom izboru. Kasipović je dodao da će se novi zakon primjenjivati od predstojeće akademske godine i da se mora ostvariti niz drugih tehničkih pretpostavki da bi on bio potupno primjenjiv, na prvom mjestu donijeti niz podzakonskih akata. Komisija u nastavku razmatra i Zakon o dopunama Zakona o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti, Izvještaj o saradnji sa Haškim tribunalom za prva tri mjeseca ove godine i preporuke o modelu buduće policijske strukture.