Navigacija

Začetak upravljanja robotom putem misli

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte
Japanski proizvođač automobila „Honda” razvio je tehnologiju korišćenja moždanih signala za upravljanje kretanjem robota, što može da bude prvi korak u povezivanju čovekovih misli s mašinama u svakodnevnom životu. Ova tehnologija, koju je „Honda” razvila u saradnji s firmom „ATR kompjutejšenel njurosajens laboratriz ” (Computational Neuroscience Laboratories), mogla bi da predstavlja zamenu za tastaturu ili mobilni telefon, ili da pomogne ljudima s povredom kičme da pomeraju udove, preneo je AP. Na video demonstraciji u Tokiju, promena u mozgu čoveka u MRI aparatu, kao što su oni koji se koriste u bolnicama, preneta je na ruku robota. Čovek je prvo stegao pesnicu, potom ispružio prste, a onda kažiprstom i srednjim prstom napravio znak pobede, a posle nekoliko sekundi to isto je ponovila i robotska ruka. Za dešifrovanje kompleksnijih pokreta biće potrebna dodatna istraživanja. Osim toga, aparat za dešifrovanje promena u mozgu moraće da bude manji i lakši - da postane neka vrsta kape s kojom čovek može nesmetano da se kreće, kaže istraživač ATR Jukijasu Kamitani. Nekad bi za ovakvo dostignuće bilo nužno hirurško otvaranje mozga i njegovo mehaničko povezivanje s objektom na koji treba da deluje. Poslednjih godina bilo je pokušaja da se moždani signali šalju čisto misaonim putem, ali je to zahtevalo specijalnu obuku odašiljaoca, a osim toga, poslati signali često nisu tačno tumačeni. U „Hondi” ističu da ovo istraživanje nije važno samo za unapređenje performansi njihovog robota pod imenom Asimo, već i za budućnost automobilske tehnologije. Očekuje se da će ovo dostignuće naći primenu naročito na planu bezbednosti vozila. Asimo je robot visok oko 130 centimetara, koji govori, hoda i igra i dosta je učinio na popularisanju „Honde” u raznim TV emisijama i reklamama. Međutim, biće verovatno potrebno bar još pet do deset godina pre nego što ovaj robot bude osposobljen za primanje mentalnih naloga.