Navigacija

Promocija doktora nauka

Vrijeme 07. jun 2017. 11:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 8
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci