Navigacija

Sonja Vojvodić
asistent

Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 16. jul 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MIVLN6 Violina 6
13MIVLN5 Violina 5
13MIVLN4 Violina 4
13MIMVLN1 Metodika violine 1
13MIMVLN2 Metodika violine 2
MIVLN7 Violina 7
MIVLN8 Violina 8