Navigacija

Slađana Grujić

Viši stručni saradnik - sistem administrator - I-3-4-2
Rektorat

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 2

051/321-078
lokal 208