Navigacija

Milica Mijatović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 8

051/340-131
lokal 131
Uža naučna/umjetnička oblast Specifične književnosti – francuska književnost
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

SJ2-16-FJ Strani jezik II : Francuski jezik
FJFZF2 Francuski jezik II
FJFZF1 Francuski jezik I
FJFZF3 Francuski jezik III
SJ1-16-FJ Strani jezik I - Francuski jezik

Filološki fakultet

OFL16FJ3 Francuski jezik 3
OFL16FJ4 Francuski jezik 4
09FFK4 Francuska književnost IV
OFL16FKNJ2 Francuska književnost 2
09NJFJ3 Francuski jezik III
09FOFK Ortografija francuskih konsonanata
14FFKNJ Frankofona književnost
09FFK5 Francuska književnost V
09FFK2 Francuska književnost II
09FFJ3 Francuski jezik III
09FFJ4 Francuski jezik IV
09FFK6 Francuska književnost VI
09FPIFF1 Pregled istorije francuskog filma I
09FPIFF2 Pregled istorije francuskog filma II
09FFK7 Francuska književnost VII
09FOFV Ortografija francuskih vokala

Fakultet političkih nauka

S-63 Francuski jezik 1
SR1-10 Francuski jezik 1
P-57 Francuski jezik 2
SR1-19 Francuski jezik 2
SR-61 Francuski jezik 1
S-64 Francuski jezik 2
P-56 Francuski jezik 1
N-6-1 Francuski jezik 1
SR-62 Francuski jezik 2
N-14-1 Francuski jezik 2