Navigacija

Milica Mijatović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 8

051/340-131
lokal 131
Uža naučna/umjetnička oblast Specifične književnosti – francuska književnost
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

SJ2-16-FJ Strani jezik II : Francuski jezik
SJ1-16-FJ Strani jezik I - Francuski jezik
F1-FJ11O Francuski jezik 1
FJFZF3 Francuski jezik III
FJFZF1 Francuski jezik I
FJFZF2 Francuski jezik II
F1-FJ2I Francuski jezik 2

Filološki fakultet

13IDRJ-F2 Francuski jezik 2
09FOFV Ortografija francuskih vokala
12RFJ Francuski jezik
09FFK7 Francuska književnost VII
12EFJ1 Francuski jezik 1
OFL16FKNJ5 Francuska književnost 5
09FFK4 Francuska književnost IV
12EFJ2 Francuski jezik 2
09FFK5 Francuska književnost V
09NJFJ3 Francuski jezik III
09NJFJ1 Francuski jezik I
09FPIFF1 Pregled istorije francuskog filma I
09FPIFF2 Pregled istorije francuskog filma II
09FFK6 Francuska književnost VI
OFL16FKNJ6 Francuska književnost 6
OFL16FKNJ2 Francuska književnost 2
09FOFK Ortografija francuskih konsonanata
14FFKNJ Frankofona književnost
09NJFJ2 Francuski jezik II
13IDRJ-F1 Francuski jezik 1

Fakultet političkih nauka

P-56 Francuski jezik 1
N-57 Francuski jezik 3
N-14-1 Francuski jezik 2
SR-61 Francuski jezik 1
N-58 Francuski jezik 4
SR1-10 Francuski jezik 1
SR1-19 Francuski jezik 2
P-59 Francuski jezik 4
P-58 Francuski jezik 3
S-64 Francuski jezik 2
N-6-1 Francuski jezik 1
SR-62 Francuski jezik 2
S-63 Francuski jezik 1
P-57 Francuski jezik 2