Navigacija

Jovanka Božović Milovanović
viši asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Gluma
Datum izbora u zvanje 29. januar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

DUGSGOSJ8 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 8
13DDSGOSJ1 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 1
13DDSGOSJ2 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 2
13DGSGOSJ6 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 6
13DGSGOSJ3 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 3
13DGSGOSJ4 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 4
13DGSGOSJ8 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 8
13DGSGOSJ5 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 5
DUGSGOSJ5 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 5
13DGSGOSJ1 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 1
13DGSGOSJ2 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 2
13DGSGOSJ7 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 7
DUGSGOSJ6 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 6
DUGSGOSJ7 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 7