Navigation

Gordana Marić

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM13OR Onkologija sa radioterapijom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Focal hepatic lesions and hepatocellular carcinoma

  Časopis ARCHIVE OF ONCOLOGY
  Godina 2009
  Autori Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Dragan Kostić, Gordana Marić, Predrag Dašić, Vukosava Dakić, and Stanka Mijatović
  Strana od -
  Strana do -

Ostali radovi

  Knjiga sažetaka drugi hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem: „Potporno liječenje onkoloških bolesnika“, okt.2009.