Навигација

Координатори за међународну сарадњу

Координатори за међународну сарадњу  

 

Организациона јединица Име и презиме Контакт
Академија умјетности

 

Доц. Јасна Граховац, ма

jasna.grahovac@unibl.org
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Др Дубравко Алексић daleksic@agfbl.org
Економски факултет Николина Бошњак, ма nikolina.bosnjak@efbl.org
Електротехнички факултет Доц. др Игор Крчмар ikrcmar@etfbl.net
Машински факултет Проф. др Петар Гверо petar.gvero@unibl.org
Медицински факултет Проф. др Ненад Понорац ponorac051@yahoo.com
Пољопривредни факултет Проф. др Миљан Цветковић miljan.cvetkovic@agrofabl.org
Правни факултет Мирјана Мишкић, ма m.bogunovic@pravobl.org
Природно-математички факултет Проф. др Биљана Кукавица kukavicabiljana73@gmail.com
Рударски факултет Доц. др Предраг Крстоношић pedja_rgpm@yahoo.com
Технолошки факултет Доц. др Горан Вучић goran.vucic@unibl.org
Факултет политичких наука Бојана Миодраговић, ма

miodragovic89@gmail.com

Факултет физичког васпитања и спорта Доц. др Жељко Секулић zeljkosekulic.ffvis@gmail.com
Филозофски факултет Доц. др Славица Тутњевић slavica.tutnjevic@unibl.org
Филолошки факултет Милица Јошић Милиновић milica.josic.milinovic@unibl.org
Шумарски факултет

Др Драган Чомић

dcomic.sfbl@gmail.com

Обавезе и задужења координатора за међународну сарадњу су да формира и ажурира листе електронских адреса свих запослених и студената факултета, врши просљеђивање информација на факултету везаних за област међународне сарадње посредством листе електронских адреса и/или огласне табле на факултету и/или интернет странице факултета, а које доставља Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, одређује један сат током седмице за консултације и давање информација везаних за међународну сарадњу, као и давање информација посредством телефона и електронске поште запосленима и студентима факултета, доставља све информације Универзитетском рачунарском центру везане за област међународне сарадње за објављивање на интернет страници Универзитета, као и координаторима за међународну сарадњу на другим факултетима, уколико те информације могу и њима да користе, присуствује свим састанцима/предавањима/презентацијама које организује Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, организује најмање један инфо дан током академске године, посредује између факултета и Канцеларије проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, приликом подношења приједлога билатералних/мултилатералних уговора о сарадњи са високошколским установама у иностранству, те приједлога образовних пројеката и програма размјене, као и свих других облика међународне сарадње, активно сарађује са Канцеларијом проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, у циљу унапређења и развоја свих сегмената ове области.