Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологијеТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Медицинско лабараторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МашинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Електроника и телекомуникације Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Рударско и геолошко инжињерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Графичко инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Савремена филозофијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални рад - доквалификацијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса120.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса120.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса240.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Индустријско инжењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕкономијaЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Анималне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Хемијско инжењерство и технологијеТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклуса
ЖурналистикаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Рачунарство и информатика 2014Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГрађевинаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Журналистика-1998Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Текстилно инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биотехнолошко прехрамбениТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијска технологијаТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса185.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални рад-2000Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса300.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ФилозофијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Студијски програм Математика и информатика - 180 ЕЦТСПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0