Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МатематикаПриродно-математички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Савремена филозофијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Графичко инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Докторске студије ПравоПравни факултетАкадемске студије трећег циклуса
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса120.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Медијација у социјалном радуФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Социјални рад-2000Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ЖурналистикаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Социјални рад - доквалификацијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса120.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
МашинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Студијски програм Математика и информатика - 180 ЕЦТСПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Хемијска технологијаТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рачунарство и информатика 2014Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Мастер студије ПравоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Руски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Докторске студије Филологије (језик и књижевност)Филолошки факултетАкадемске студије трећег циклуса
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ФилозофијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
Биомедицинске наукеМедицински факултетАкадемске студије трећег циклуса
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Индустријско инжењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање културним насљеђем и културним туризмомЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Графичко инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Методика наставе страних језика и књижевностиФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ЕкономијaЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Биотехнолошко прехрамбениТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроника и телекомуникације Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Пољопривредне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије трећег циклуса
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Методика разредне наставеФилозофски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Докторске студије друштвених наукаФакултет политичких наукаАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Медицинско лабораторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Рударско и геолошко инжињерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса185.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијско инжењерство и технологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Журналистика-1998Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0