Навигација

доц. мр Младен Матовић
доцент

Наставник - II-4
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звање 26. септембар 2013.

Предмети

Академија умјетности

ММТПМОМО3Методика општег музичког образовања 3
13МСОЛ2Солфеђо 2
13МСОЛ3Солфеђо 3
13МСОЛ5Солфеђо 5
МТС2МОМОТематски семинар 2 - Методика општег музичког образовања
ММТПТС2МСТематски семинар 2 - Методика солфеђа
13МЕММОМО3Методика општег музичког образовања 3
ММТПМС4Методика солфеђа 4
МТС4МОМОТематски семинар 4 - Методика општег музичког образовања
13МСОЛ1Солфеђо 1
13МЕММОМО2Методика општег музичког образовања 2
13МТПСОЛ6Солфеђо 6
13МТПСОЛ5Солфеђо 5
13МТПСОЛ4Солфеђо 4
13МТПСОЛ3Солфеђо 3
13МТПСОЛ1Солфеђо 1
МКДЕМОМО3Методика општег музичког образовања 3
13МЕМСОЛ6Солфеђо 6
13МЕММОМО4Методика општег музичког образовања 4
13МЕММОМО1Методика општег музичког образовања 1
13МТПСОЛ2Солфеђо 2
13МТПМОМО3Методика општег музичког образовања 3
13МСОЛ6Солфеђо 6
13МСОЛ4Солфеђо 4
13МЕМСОЛ5Солфеђо 5
МТС3МОМОТематски семинар 3 - Методика општег музичког образовања
МКДЕМОМО4Методика општег музичког образовања 4
13МТПМОМО1Методика општег музичког образовања 1
13МТПМОМО2Методика општег музичког образовања 2
13МТПМОМО4Методика општег музичког образовања 4
ММТПМС3Методика солфеђа 3
13МЕМСОЛ1Солфеђо 1
13МЕМСОЛ3Солфеђо 3
13МЕМСОЛ2Солфеђо 2
13МЕМСОЛ4Солфеђо 4
ММТПМОМО4Методика општег музичког образовања 4