Навигација

Канцеларија проректора

Проф. др Биљана Антуновић
Проректор за за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Телефон +387 51 321 175
Е-пошта
prorektor.ms@unibl.org
biljana.antunovic@aggf.unibl.org

Јелена Рожић, ма
Виши стручни сарадник за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Телефон +387 51 321 173
Е-пошта jelena.rozic@unibl.org

Ђорђе Кењало, ма
Приправник

Телефон +387 51 321 173
Е-пошта djordje.kenjalo@unibl.org