Навигација

Канцеларија проректора

Проф. др Лука Кецман
Проректор за кадровске и материјалне ресурсе

Телефон +387 51 321 178
Е-пошта luka.kecman@unibl.rs

Мр Татјана Марић
Виши стручни сарадник за кадровске и материјалне ресурсе

Телефон +387 51 321 180
Е-пошта kadrovi@unibl.rs