Навигација

Управни одбор

Управни одбор је орган управљања Универзитетом. Чини га 9 чланова, и то: четири представника академског особља, један представник административног особља, један представник студената и три представника која именује Влада Републике Српске.


Чланови Управног одбора Универзитета у Бањој Луци су:

  • Проф. др Миле Дмичић, академско особље, предсједник;
  • Др Предраг Раосављевић, представник оснивача, замјеник предсједника;
  • Проф. др Богдан Зрнић, академско особље;
  • Проф. др Гордана Илић, академско особље;
  • Проф. др Борислав Раилић, академско особље;
  • Проф. др Мирко Раковић, представник оснивача;
  • Проф. др Михајло Марковић, представник оснивача;
  • Јосиф Илић, административно особље;
  • Саша Кукић, студент.

Секретар Управног одбора је Мр Ђорђе Маркез.