Навигација

Одлуке

(1) Одлука о матичности факултета/ Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области

(1.1) Измјена и допуна Одлуке о матичности факултета/ Академије умјетности и студијскох програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015.


(2) Одлука о форми и садржини Пријаве теме за израду докторске дисертације , Извјештаја о оцјени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације и Извјештаја о оцјени урађене докторске дисертације 

(2.1) Одлука о додатним условима за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци


(3) Одлука о кућном реду у Ректорату Универзитета у Бањој Луци


(4) Одлука о усвајању Берлинске декларације о отвореном приступу научном звању