Навигација

доц. др Маријана Каповић Соломун
доцент

Наставник - II-4
Шумарски факултет

Шумарски факултет, канцеларија 17

051/464-628
локал111
Ужа научна/умјетничка областСилвиекологија
Датум избора у звање 25. јун 2013.

Предмети

Шумарски факултет

ОШ13ДЕГРДеградација земљишта
ОШ07ШЕКОШумарска екоклиматологија
ОШ07ШПЕДШумарска педологија
МШ13ЗЕМЉШумска земљишта - систематика и коришћење
ОШ13ШЕКОШумарска екоклиматологија
ОШ13ПЕДОПедологија
ОШ07ЕРОЗЕрозија и конзервација земљишта
МШ10ЗЕМЉШумска земљишта - систематика и коришћење
ОШ13ЗЕМЉШумска земљишта

Библиографија

Радови у часописима

  Policies can help to apply successful strategies to control soil and water losses. The case of chipped pruned branches (CPB) in Mediterranean citrus plantations

  DOIDOI: 10.1016/j.landusepol2017.12
  ЧасописLAND USE POLICY
  Година2018
  АуториArtemi Cerda, Jesus Rodrigo-Comino, Antonio Gimenez-Morera, Agata Novara, Manuel Pulido, Marijana Kapović Solomun и Sasskia Keestra
  Волумен75
  Страна од734
  Страна до745
  Веб адресаhttp://www.sciencedirect.com/science/journal/02648377

  Фитоценолошке и флористичке карактеристике шуме букве, јеле и смрче (Piceo-Fago-Abietetum Čolić 1965.) на планини Лисина

  ЧасописШумарство
  Година2017
  АуториЕремија Саша, Раде Цвјетићанин, Маријана Каповић Соломун, Зоран Милетић и Свјетлана Ћоралић
  ВолуменЈануар - Јун
  Број1-2
  Страна од77
  Страна до92
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=30

  Productivity of European beech coppice stands in the Forest Management Area “Donjevrbasko”, Bosnia-Herzegovina

  DOI0.7251/GSF1624019K
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2016
  АуториSrđan Keren, Vojislav Dukić, Zoran Govedar, Marijana Kapović и Бранислав Цвјетковић
  Волумен24
  Страна од19
  Страна до28
  Веб адресаhttp://www.glasnik-sfbl.rs.ba/glasnik/Glasnik_24.pdf

  Karakteristike i ekološko – proizvodni potencijal zemljišta na serpentinitima u PJ ,,Donja Velika Usora“

  DOI10.7251/GSF1523085K
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2015
  АуториMarijana Kapović Solomun, Saša Eremija и Zoran Gavrić
  Број23
  Страна од85
  Страна до93
  Веб адресаhttp://www.glasnik-sfbl.rs.ba/glasnik/Glasnik_23.pdf

  Edaphic characteristics of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) Forests in the Višegrad area

  ЧасописArchives of Biological Sciences Belgrade
  Година2015
  АуториВелибор Благојевић, милан Кнежевић, Оливера Кошанин, Маријана Каповић Соломун, Радован Лучић и Саша Еремија
  Волумен68 (2)
  Страна од355
  Страна до362

  "Soils of the mycological reserve on Lisina Mountain in the Republic of Srpska"

  DOIDOI:10.2298/ABS1401299E
  ЧасописARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
  Година2014
  АуториSaša Eremija, Milan Knežević и Marijana Kapović
  Број66 (1)
  Страна од299
  Страна до306
  Веб адресаhttp://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2014/0354-46641401299E.pdf

  "Варијабилност дистричног камбисола оловског шумскопривредног подручја"

  ЧасописШумарство
  Година2014
  АуториМаријана Каповић-Соломун, Мелиса Љуша и Еремија Саша
  ВолуменЈануар-Јун
  Страна од85
  Страна до95

  Assessment of soil properties under degraded forests: Case study Javor Mountain in Republic of Srpska

  DOIDOI:10.2298/ABS1302631K
  ЧасописARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
  Година2013
  АуториМarijana Каpović, Radislav Тоšić, Milan Knežević и Novica Lovrić
  Волумен65
  Број2
  Страна од631
  Страна до638
  Веб адресаhttp://serbiosoc.org.rs/arch/VOL65/SVESKA2/27%20-%20Kapovic.pdf

  Analiza trenda promjena tipova klimata na području Foče

  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2013
  АуториМаријана Каповић, Драган Чомић и Немања Лазовић
  Волумен19
  Страна од7
  Страна до22
  Веб адресаhttp://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_19.pdf

  ASSESSMENT OF SOIL EROSION POTENTIAL USING RUSLE AND GIS: A CASE STUDY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  ЧасописFresenius Environmental Bulletin
  Година2013
  АуториRadislav Тоšić, Мarijana Каpović, Novica Lovrić и Slavoljub Dragićević
  Волумен22
  Број11a
  Страна од3415
  Страна до3423
  Веб адресаhttp://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=4974&jahr=2013

  "Особине земљишта под културама смрче (Picea abies, Karst.) у западном дијелу Републике Српске"

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2012
  АуториМаријана Каповић и Срђан Керен
  Број17
  Страна од18
  Страна до32

  "Својства и варијабилност дистричног камбисола у посавском шумскопривредном подручју"

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Београду
  Година2011
  АуториМаријана Каповић, Mилан Кнежевић и Велибор Благојевић
  Број104
  Страна од71
  Страна до80

  "Климатске карактеристике планине Јавор у Републици Српској"

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2011
  АуториМаријана Каповић
  Број14
  Страна од29
  Страна до41

  "Дендрофлора и хортикултурно рјешење саобраћајног острва на Старчевици у Бања Луци"

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2010
  АуториМаријана Каповић, Љиљана Дошеновић и Тијана Чутура
  Број12
  Страна од33
  Страна до44

  "Утицај склопа и режима свјетлости на природно обнављање црног бора на подручју Озрена"

  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториВелибор Благојевић, Зоран Говедар и Маријана Каповић
  Број1-2
  Страна од47
  Страна до56

  "Еколошке основе за израду стратегије развоја шумарства Републике Српске"

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2009
  АуториМаријана Каповић и Саша Еремија
  Број10
  Страна од77
  Страна до93

  "Управљање шумама као мултифункционалним системима у функцији унапређења животне средине на подручју општине Мркоњић Град"

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2009
  АуториМаријана Каповић и Саша Еремија
  Број10
  Страна од95
  Страна до107

  "Контрола плодности земљишта - супстрата у расадницима Републике Српске"

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2009
  АуториПеро Балотић и Маријана Каповић
  Број10
  Страна од43
  Страна до61

  Дендрофлора у предјелу Ситарски поток - Козаревац код Бање Луке"

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2008
  АуториМаријана Каповић
  Број8
  Страна од55
  Страна до67

Радови са скупова

  Characteristics of Soils Under Chesnut Forests (Castanea sativa) in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупInternational Symposium "Forests and Sustainable Development"
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2016
  АуториVanja Daničić, Marijana Kapović, Milan Mataruga, Zoran Govedar, Бранислав Цвјетковић и Srđan Keren
  Страна од24
  Веб адресаhttp://www.unitbv.ro/Portals/16/Sesiuni_stiintifice/2016/Book%20of%20abstracts%20FSD%20final.pdf

  Садржај никла у херби неких љековитих биљака на серпентинским земљиштима западног дијела Републике Српске

  Научни скупНаучна конференција поводом 20 година Природно-математичког факултета из области природних и математичких наука
  ПубликацијаКњига апстраката
  Година2016
  АуториЗорана Хркић, Нада Шуматић, Маријана Каповић Соломун и Сунчица Бодружић
  Страна од17
  Страна до18
  Веб адресаhttp://www.pmfbl.org/wp-content/uploads/2016/11/knjiga_apstrakata.pdf

  Stakeholder analysis of perceived relevance of connectivity – the implication to your research

  Научни скупEGU General Assembly 2016
  ПубликацијаGeophysical Research Abstracts Vol. 18
  Година2016
  АуториAnna Smetanova, Eva Nora Müller,, Ana Patricia Ana Patricia Fernández-Getino, María José Marqués, Damià Vericat, Recep Dugodan, Marijana Kapovic, Melisa Ljusa, Carla Sofia Ferreira, Marco Cavallii, Hannu Martilla, Manuel Esteban Lucas Broja, Jolanta Swiechowicz, David Zumr и Connecteur Expert team

  Climate characteristics of Mountain Beech forests belt (Fаgetum montanum illyricum) on Manjača

  Научни скупFirst International Forestry Student Conference
  Година2015
  АуториSaša Eremija, Marijana Kapović и Svjetlana Ćoralić
  Страна од12
  Страна до12

  "Podzols and their flora in the east part of the Republic of Srpska"

  Научни скуп"The 1st International congress on Soil Science, XIII National Congress in Soil Science"
  ПубликацијаProceedings of "The 1st International congress on Soil Science"
  Година2013
  АуториМаrijana Каpović, Nada Šumatić и Zorana Hrkić
  Страна од115
  Страна до126

  Sadržaj kadmijuma i nikla u ljekovitim biljkama Potentilla heptaphylla L. i Potentilla erecta (L.) Raeusch. na serpentinskim zemljištima u zapadnom dijelu Republike Srpske

  Научни скуп"II Međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  ПубликацијаZbornik radova "Drugi međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  Година2013
  АуториNada Šumatić, Zorana Hrkić, Маrijana Каpović и Sunčica Stevanović

  Cadmium and nickel in several medicinal plants on serpentine soils in the western part of the Republic of Srpska

  Научни скупXXI International Scientific and professional Conference "Ecological Truth" ECO-IST
  ПубликацијаBook of Proceedings
  Година2013
  АуториNada Šumatić, Zorana Hrkić и Marijana Kapović
  Страна од673
  Страна до678

  Concentration of pigments in the leaves of yellow beech (Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. var. aurea serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry"
  ПубликацијаProceedings of the International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry, 20 years of the Faculty of Foretsry in Banja Luka.
  Година2012
  АуториZorana Hrkić, Rodoljub Оljača, Nada Šumatić, Маrijana Каpović и Маrko Bodružić
  Страна од299
  Страна до307
  Веб адресаhttps://drive.google.com/file/d/0B73s8sbNcww9NUVwVjZoMUtkTms/view?pli=1

  "Riparian buffers-new tools for protection of water resources in the Republic of Srpska"

  Научни скупInternational Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry"
  ПубликацијаInternational Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry" Book of Abstracts.
  Година2012
  АуториClark Gantzer, Маријана Каповић, Радислав Тошић и Ranjith Udawatta
  Страна од16
  Страна до16

  "Characteristics of black soil on Javor mountain limestones in the Republic of Srpska"

  Научни скуп"First Serbian Forestry Congress"
  ПубликацијаProceedings of the First Serbian Forestry Congress, Faculty of Forestry, November, 11– 13, 2010, Belgrade, Serbia
  Година2010
  АуториМаrijana Каpović и Мilan Кnežević
  Страна од257
  Страна до263

  "Proces uređenja parka Petar Kočić-izazov savremenih tendencija redizajna"

  Научни скупПрви симпозијум хортикултуре у БиХ са међународним учешћем
  ПубликацијаЗборник апстракта Први симпозијум хортикултуре у БиХ са међународним учешћем
  Година2010
  АуториЉиљана Дошеновић, Јасна Авдић и Маријана Каповић
  Страна од67
  Страна до67

  Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 1
  Година2010
  АуториZoran Stanivuković, Zoran Govedar, Marijana Kapović и Зорана Хркић
  Страна од21
  Страна до25
  Веб адресаhttp://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol1-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-CHANGES.pdf

Остали радови

  “Шумска земљишта планине Јавор у Републици Српској"

  Година2013
  АуториМаријана Каповић
  Страна од1
  Страна до264

  "Дистрична смеђа земљишта - својства, класификација и њихов шумско-еколошки значај у Републици Српској"

  Година2009
  АуториМаријана Каповић
  Страна од1
  Страна до198

Књиге

  Земљишта Jавор планине

  ИздавачШумарски факултет, Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-56-36-8
  Година2017
  АуториМаријана Каповић и Саша Еремија
  Тип књигенаучна књига

Пројекти

"Подршка одлучивању о увођењу и ширењу примјене одрживог управљања земљиштем"

Циљ пројекта је допринјети постизању глобалних еколошких и развојних циљева (GCP/GLO/337/GFF), борби против дезертификације, деградације земљишта и суше (DLDD) кроз ширење мјера одрживог управљања земљиштем (SLM) на основу конкретних резултата и информација за доносиоце одлука, а самим тим и повећања мјера, добара и услуга екосистема и побољшања сигурности хране и ефикасне употребе природних ресурса у Босни и Херцеговини (БИХ).

Број пројекта8301066
Тип пројектаМеђународни развојни
Организациона јединицаПољопривредни факултет
Руководилацпроф. др Михајло Марковић
Пројектни тимМилан Шипка
проф. др Чедомир Црногорац
доц. др Маријана Каповић Соломун
проф. др Илија Комљеновић
проф. др Данијела Кондић
проф. др Златан Ковачевић
Мирјана Марковић
доц. др Дане Марчета
Младен Бабић
проф. др Ново Пржуљ
др Душица Пешевић
проф. др Горан Трбић
Свјетлана Ћоралић
ФинансијерОрганизација за храну и пољопривреду Уједињених народа"FAO"
Почетак реализације01.12.2017.
Завршетак пројекта01.04.2018.
Вриједност пројекта97825.0 БАМ