Навигација

Зорана Хркић-Илић
виши асистент

Сарадник - II-5
Шумарски факултет

Шумарски факултет, канцеларија 17

051/464-628
локал111
Ужа научна/умјетничка областБиљне науке, ботаника
Датум избора у звање 25. мај 2017.

Предмети

Шумарски факултет

МШ10ЕКОФЕкофизиологија шумских биљака
МШ10БИОДБиодиверзитет угрожених биљних врста

Библиографија

Радови у часописима

  Analysis of the physiological condition of the alley in the arbored walk dr Mladen Stojanović in the city of Banja Luka

  ЧасописECOLOGICA
  Година2014
  АуториРодољуб Ољача, Драгица Станковић, Боривој Крстић, Зорана Хркић, Ивана Колешка и Милорад Веселиновић
  Волумен21
  Број75
  Страна од541
  Страна до545

  Морфофизиолошке карактеристике подмлатка букве на подручју Ш. Г. Градишка

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2013
  АуториРодољуб Ољача, Драгица Станковић, Зорана Хркић Илић и Ивана Колешка
  Број19
  Страна од23
  Страна до33
  Веб адресаhttp://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_19.pdf

  Утицај никла и олова на дужину коријена клонова врба (Salix spp.)

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2011
  АуториЗорана Хркић, Јадранка Луковић, Родољуб Ољача, Милан Боришев и Лана Зорић
  Број14
  Страна од19
  Страна до28
  Веб адресаhttp://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_14.pdf

  Морфофизиолошки показатељи анализе подмлатка букве (Fagus silvatica L.) у условима Ш.У. Подградци

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Владимир Петковић, Зорана Хркић и Зоран Говедар
  Број11
  Страна од63
  Страна до75
  Веб адресаhttp://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_11.pdf

  Утицај аерозагађења на густину стома испитиваних врста дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) и пајасена (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) у условима Бања Луке

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Зорана Хркић и Dejan Lukić
  Број10
  Страна од15
  Страна до24
  Веб адресаhttp://www.sfbl.org/glasnik/Glasnik_10.pdf

  Одређивање процентуалног удјела стоминих отвора соје у агроеколошким условима Лијевче поља

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Marko Srdić и Зорана Хркић
  Волумен9
  Број4
  Страна од85
  Страна до91
  Веб адресаhttp://agroznanje.com/

  Одређивање густине стома воћних врста у различитим еколошким условима

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зорана Хркић, Зоран Говедар и Marko Srdić
  Волумен9
  Број3
  Страна од123
  Страна до129
  Веб адресаhttp://agroznanje.com/

  Ефекти аерозагађења на учешће стома на листовима испитиваних врста дивљег кестена и брезе у условима Бања Луке

  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА-УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар и Зорана Хркић
  Број98
  Страна од155
  Страна до166
  Веб адресаhttp://glasnik.sfb.bg.ac.rs/

  Калемљење и заштита једногодишњих избојака у изданачкој састојини питомог кестена на подручју Костајнице

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Родољуб Ољача, Зоран Станивуковић и Зорана Хркић
  Волумен8
  Број3
  Страна од81
  Страна до90
  Веб адресаhttp://agroznanje.com/

Радови са скупова

  Садржај никла у херби неких љековитих биљака на серпентинским земљиштима западног дијела Републике Српске

  Научни скупНаучна конференција поводом 20 година Природно-математичког факултета из области природних и математичких наука
  ПубликацијаКњига апстраката
  Година2016
  АуториЗорана Хркић, Нада Шуматић, Маријана Каповић Соломун и Сунчица Бодружић
  Страна од17
  Страна до18
  Веб адресаhttp://www.pmfbl.org/wp-content/uploads/2016/11/knjiga_apstrakata.pdf

  Weed flora of small grain crops in the area of Šamac municipality (Republic of Srpska)

  Научни скупBotanički simpozijum "Treći vek botanike u Vojvodini"
  ПубликацијаKnjiga sažetaka. Botanički simpozijum – Treći vek botanike u Vojvodini. April 15, 2016 Novi Sad, Serbia
  Година2016
  АуториNada Šumatić, Tatjana Mijanović, Siniša Škondrić и Zorana Hrkić Ilić
  Страна од56
  Страна до57
  Веб адресаhttp://www.maticasrpska.org.rs/wordpress/assets/Knjiga-sazetaka.pdf

  Effects of Cd, Pb and Ni on the root histological characteristics of Salix alba L. and Salix nigra Marsh.

  Научни скуп11th International Phytotechnologies Conference
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2014
  АуториJadranka Luković, Зорана Хркић, Milan Borišev и Lana Zorić
  Страна од126

  Утицај аерозагађења на густину стома испитиваних дрвенастих врста јаворолисног платана и бијелог јасена у условима Брчко дистрикта

  Научни скупIII Међународни симпозијум и XIX Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2014
  АуториРодољуб Ољача, Ивана Колешка, Зорана Хркић Илић и Драгица Станковић
  Страна од390
  Страна до391

  Širenje nekih invazivnih vrsta u kulturama na području Semberije i Posavine

  Научни скупX Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2013
  АуториНада Шуматић, Синиша Шкондрић, Зорана Хркић Илић и S. Petronić
  Страна од119

  "Podzols and their flora in the east part of the Republic of Srpska"

  Научни скуп"The 1st International congress on Soil Science, XIII National Congress in Soil Science"
  ПубликацијаProceedings of "The 1st International congress on Soil Science"
  Година2013
  АуториМаrijana Каpović, Nada Šumatić и Zorana Hrkić
  Страна од115
  Страна до126

  Cadmium and nickel in several medicinal plants on serpentine soils in the western part of Republic of Srpska

  Научни скуп“XXI International Scientific and professional Meeting “ECOLOGICAL TRUTH” ECO-IST’ 13
  ПубликацијаProceedings of “XXI International Scientific and professional Meeting “ECOLOGICAL TRUTH” ECO-IST’ 13
  Година2013
  АуториNada Šumatić, Zorana Hrkić и Маrijana Каpović
  Страна од673
  Страна до678

  Analysis of morpho-physiological parameters of beech saplings in conditions of Forest Management Gornji Podgradci

  Научни скуп1st International Conference on Plant Biology, 20th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2013
  АуториRodoljub Oljača, Zorana Hrkić Ilić, Ivana Koleška и M. Radović
  Страна од37
  Веб адресаhttp://www.dfbs.org.rs/en/node/13

  Sadržaj kadmijuma i nikla u ljekovitim biljkama Potentilla heptaphylla L. i Potentilla erecta (L.) Raeusch. na serpentinskim zemljištima u zapadnom dijelu Republike Srpske

  Научни скуп"II Međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  ПубликацијаZbornik radova "Drugi međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  Година2013
  АуториNada Šumatić, Zorana Hrkić, Маrijana Каpović и Sunčica Stevanović

  Concentration of pigments in the leaves of yellow beech (Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. var. aurea serbica Tošić) in the vicinity of Kotor Varoš in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry"
  ПубликацијаProceedings of the International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry, 20 years of the Faculty of Foretsry in Banja Luka.
  Година2012
  АуториZorana Hrkić, Rodoljub Оljača, Nada Šumatić, Маrijana Каpović и Маrko Bodružić
  Страна од299
  Страна до307
  Веб адресаhttps://drive.google.com/file/d/0B73s8sbNcww9NUVwVjZoMUtkTms/view?pli=1

  Production of safe healthy food from the viewpoint of legislation in the Republic of Srpska

  Научни скупXVI International Eco-conference
  Година2012
  АуториРодољуб Ољача, Ивана Колешка, Зорана Хркић и Жељка Марјановић-Балабан
  Страна од621
  Страна до629

  Морфофизиолошке карактеристике подмлатка букве и храста на подручју Г. Ј. Пастирево

  Научни скупXVI međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2011
  АуториRodoljub Oljača, Zorana Hrkić и Свјетлана Зељковић
  Страна од189

  Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 1
  Година2010
  АуториZoran Stanivuković, Zoran Govedar, Marijana Kapović и Зорана Хркић
  Страна од21
  Страна до25
  Веб адресаhttp://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol1-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-CHANGES.pdf

  Air pollution effects on stomatal density of horse chestinut and lime in Banjaluka conditions

  Научни скупInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 2
  Година2010
  АуториРодољуб Ољача, Нада Шуматић, Зоран Говедар и Зорана Хркић
  Страна од29
  Страна до34
  Веб адресаhttp://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol2-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-CHANGES.pdf

  Effects of aeropolution on stomatal density of studied wild horse chestnut (Aesculus hippocastanum L) and birch (Betula pendula Roth) species in the area of Banjaluka

  Научни скупForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment
  ПубликацијаForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment. - Novi Sad: Institute of lowland forestry and environment
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар и Зорана Хркић
  Страна од117
  Страна до123
  Веб адресаwww.researchgate.net/...Forest.../02e7e52d1045f841f8000000.pdf

  Одређивање процентуалног удијела стоминих отвора дрвенастих биљака у различитим еколошким условима

  Научни скупXII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске: Научна подршка развојној стратегији пољопривреде Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2007
  АуториРодољуб Ољача, Марко Срдић, Горан Бијелић и Зорана Хркић
  Страна од126

Књиге

  Ekološko proizvodni potencijali ljekovitog i jestivog bilja u šumama i na šumskim zemljištima Republike Srpske

  ИздавачNezavisni univerzitet Banja Luka
  ISBN978-99955-41-54-5
  Година2014
  АуториSrđan Ljubojević, Nada Šumatić, Dane Marčeta, Zorana Hrkić и Drago Petković
  Тип књигенаучна књига
  Број страна280

  Физиологија дрвенастих биљака практикум

  ИздавачШумарски факултет Универзитета у Бањој Луци и Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
  ISBN978-99938-56-23-8
  Година2012
  АуториРодољуб Ољача, Милан Боришев, Боривој Крстић и Зорана Хркић Илић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна81