Навигација

Љиљана Јерковић
виши асистент

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
Датум избора у звање 20. фебруар 2013.

Предмети

Филозофски факултет

ОД123Основи дидактике
ОШП131Основи школске педагогије
УД131Увод у дидактику
ШП135Школска педагогија
ДТ142Дидактичке теорије
МПД10ДОКДокимологија
НС-07Наставни системи
ДИ-07Дидактичке иновације
НСФЗФНаставни системи
СОВОРШ132Структура и организација ВОР-а у школи
УПВ122Унапређивање породичног васпитања
ППФЗФ-15Породична педагогија
ППФЗФ-ПВ1Породична педагогија
НСФЗФ-ПД1Наставни системи
ППЕД-07Породична педагогија
ДИ135Дидактичке иновације
СОВОРШ-07Структура и организација ВОР-а у школи
УД131-07Увод у дидактику
ОШП131-07Основи школске педагогије
ППФЗФ-УПородична педагогија

Библиографија

Радови у часописима

  Scientific and methodological soundness of experiments in pedagogical research

  DOI105281
  ЧасописEuropean Journal of Education Studies
  Година2017
  АуториMile Ilić и Љиљана Јерковић
  Волумен3
  Број1
  Страна од112
  Страна до122
  Веб адресаhttp://www.oapub.org/edu

  Инклузивна индивидуално планирана настава

  DOI10.5937/ZRFFP47-14138
  ЧасописЗборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
  Година2017
  АуториЉиљана Јерковић
  БројXLVII
  Страна од355
  Страна до373

  Interdisciplinarni pristup razvijanju građanskih kompetencija djece i mladih (Prikaz knjige: Ilić, M. Metodika građanskog obrazovanja. Banja Luka: Filozofski fakultet; Sarajevo: CIVITAS.

  ЧасописPedagogija
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1
  Страна од143
  Страна до145

  Изазови, противрјечности и перспективе васпитног рада школе и наставника (Поткоњак, Н., Бранковић, Д., Сузић, Н. и Илић, М. (2013). Васпитни рад школе и наставника.Београд: САО.)

  ЧасописУчитељ
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  БројXXXI , 4
  Страна од630
  Страна до633

  Утицај интерактивног стручног усавршавања на савјетодавно-педагошке компетенције наставника у раду са родитељима

  ЧасописPedagogija
  Година2012
  АуториЉиљана Јерковић
  Број4
  Страна од297
  Страна до308

  Планирањe и припремањe интерактивног стручног усавршавањa наставника за савјетодавно-педагошки рад са родитељима

  ЧасописDirektor škole
  Година2012
  АуториЉиљана Јерковић
  Број3
  Страна од231
  Страна до244

  Научно утемељен креативни приступ настави почетног читања и писања (Илић, М. (2009). Методика наставе почетног читања и писања. Бања Лука: Comesgrafika.

  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2011
  АуториЉиљана Јерковић
  Број3/2009
  Страна од341
  Страна до344

  Demokratsko razvijanje obrazovnog kurikuluma utemeljenog na očekivanim ishodima

  ЧасописDirektor škole
  Година2011
  АуториЉиљана Јерковић
  Број4
  Страна од349
  Страна до360

  Педагошка превенција вршњачког насиља у основној и средњој школи

  ЧасописПедагошка стварност, Нови Сад
  Година2010
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од152
  Страна до166

  Научно-критичко поимање породице и породичног васпитања у савременим цивилизацијским токовима (Приказ књиге: Илић, М. Породична педагогија. Бања Лука: Филозофски факултет. Мостар: Наставнички факултет Универзитета "Џемал Биједић"

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториЉиљана Јерковић
  Страна од417
  Страна до421

  Интердисциплинарно научно-теоријско утемељење инклузивне наставе (Илић, М. Инклузивна настава. Источно Сарајево: Филзофски факултет).

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2009
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од217
  Страна до221

  Идентификација насиља међу ученицима у основној и средњој школи

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2008
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од117
  Страна до137

  Савремено дијете - бајка и цртани филм

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2006
  АуториЉиљана Јерковић
  Број1-2
  Страна од95
  Страна до114

Радови са скупова

  Eксперимент у дидактичко-методичким истраживањима

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ИСТРАЖИВАЊА У ХУМАНИСТИЧКИМ И ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА
  ПубликацијаКњига 16
  Година2015
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић

  Мисаоно-критичка активизација студената у иновативној настави

  Научни скуп Критичко мишљење - фактор развоја науке и друштва (Бањалучки новембарски сусрети)
  Година2014
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од297
  Страна до308

  Рецепција квалитета универзитетске наставе

  Научни скупКвалитет васпитно-образовног рада (Други Конгрес педагога Републике српске)
  ПубликацијаЗборник радова II "Квалитет васпитно-образовног рада"
  Година2014
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од239
  Страна до258

  Рецепција непосредних чинилаца учитељског студија

  Научни скупНастава и учење – квалитет васпитно oбразовног процеса
  ПубликацијаЗборник радова Настава и учење - квалитет учитељског студија
  Година2013
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од183
  Страна до192

  Противрјечности рецепције процеса и исхода универзитетске наставе

  Научни скупВриједности и противурјечја друштвене стварности (Бањалучки новембарски сусрети)
  ПубликацијаЗборник радова Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Књига 14. Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2013
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од133
  Страна до148

  Tрадиционално и интерактивно стручно усавршавања наставника за савјетодавно-пеагошки рад са родитељима

  Научни скупНаука и традиција
  DOI10.7251/NSFF1301639J
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  Страна од639
  Страна до655

  Интерактивно обучавање васпитача за савјетодавно-педагошки рад са родитељима

  Научни скупРазвој педагошке науке и реформске промјене у образовању и васпитању (Први Конгрес педагога Републике Српске)
  Година2010
  АуториЉиљана Јерковић
  Страна од37
  Страна до53
  Веб адресасавјетодавни педагошки рад, интерактивно обучавање васпитача, емпатија, пажљиво праћење и слушање, рецепција сарадње са родитељима, практичне компетенције васпитача.

  Евалуација очекиваних исхода интерактивне обуке наставника за савјетодавни педагошки рад са родитељима учеиника

  Научни скупОбразовање и усавршавање наставника -циљеви и задаци васпитно-образовног рада
  ПубликацијаЗборник радова Образовање и усавршавање наставника - Циљеви и задаци васпитно-образовног рада, Универзитет у Крагујевцу и Учитељски факултет у Ужицу
  Година2009
  АуториМиле Илић и Љиљана Јерковић
  Страна од257
  Страна до266

Књиге

  Interaktivno usavršavanje savjetodavnih kompetencija nastavnika

  ИздавачFilozofski fakultet u Banjoj Luci i Grafomark
  ISBN978-99955-59-35-9
  Година2013
  АуториЉиљана Јерковић
  Тип књигенаучна књига