Навигација

Милана Дамјенић
асистент

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областМетодологија у психологији
Датум избора у звање 18. јул 2016.

Предмети

Филозофски факултет

МПС10АКВАкадемске вјештине
ТМ-ПС21-07Теорије мјерења (Психометрија 1)
КИКМ-07Квантитативне и квалитативне методе у психолошким истраживањима
МПС10МПИМетодологија психолошких истраживања: напредне теме
МПС10ИПИИзрада пројекта истраживања
УКУС-07Употреба компјутера у статистици
ПС1-МПИ11ОМетодологија психолошких истраживања
ПС1-СП12ОСтатистика у психологији 2
ПС1-СП11ОСтатистика у психологији 1