Навигација

проф. др Ивана Зечевић
ванредни професор

Наставник - II-4
Филозофски факултет
051/322-780
Ужа научна/умјетничка областПедагошка и школска психологија
Датум избора у звање 24. децембар 2015.

Предмети

Филозофски факултет

ПНИУ-07Психологија наставе и учења (Педагошка психологија 2)
УУПП-ПД1Увод у педагошку психологију
МПС10МНПМетодика наставе психологије
ПСИФЗФ-И1Психологија
ПСИФЗФПсихологија наставе и учења
МПС10ШППШколска психологија са практикумом
МПС10ПТРПсихологија образовања дјеце са тешкоћама у развоју
ПП124-10Педагошка психологија
ПСИФЗФ-07Психологија наставе и учења
ПСИ136-16Психологија
МНП-07Методика наставе у психологији са практикумом
ПИППФЗФПрактикум из педагошке психологије
УУППФЗФУвод у педагошку психологију
ПНИУФЗФПсихологија наставе и учења
ПП124Педагошка психологија

Филолошки факултет

09ЕПСИХПсихологија
09ЊПСИХПсихологија
12РПСИХПсихологија
12ЕПСИХПсихологија
09ФПСИХПсихологија
13ИПСИХПсихологија
09ИПСИХПсихологија

Библиографија

Радови у часописима

  Correlation between perfectionism and somatization symptoms among primary and high school students

  DOI10.7251/RAD1827011V
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2018
  АуториНада Васелић, Милица Дробац и Ивана Зечевић
  Волумен27(2018)
  Страна од11
  Страна до25

  Квалитет универзитетске натаве и способност апстаркног мишљења

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2016
  АуториМаргарета Скопљак, Ивана Зечевић и Милица Дробац-Ступар
  Страна од81
  Страна до94

  Знања и вјештине у наставним програмима за млађи школски узраст

  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2014
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Александра Хаџић-Крнетић и Милица Дробац-Ступар
  Број2
  Страна од84
  Страна до94

  Активно учење и његов утицај на развој метакогнитивних вјештина

  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2011
  АуториИвана Зечевић
  Страна од76
  Страна до89

  Родитељски критицизам и адолесцентска деидеализација родитеља

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2002
  АуториИвана Зечевић
  Страна од213
  Страна до239

Радови са скупова

  Повезаност емоционалне компетенције, испитне анксиозности и школског успјеха ученика средње школе

  Научни скупДани примењене психологије
  ПубликацијаИндивидуалне разлике, образовање и рад
  Година2015
  АуториИвана Зечевић и Оливера Давидовић
  Страна од49
  Страна до73

  Scene nasilja u crtanom filmu i stadiji kognitivnog razvoja

  Научни скупОтворени дани психологија Бањалука 2014
  ПубликацијаOtvoreni dani psihologija Banjaluka 2014 – zbornik radova
  Година2015
  АуториИвана Зечевић и Ирена Пашић

  Примјена Блумове таксономије у анализи исхода образовања за основну школу

  Научни скупДани примењене психологије
  ПубликацијаИНДИВИДУАЛНЕ РАЗЛИКЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И РАД, Тематски зборник радова
  Година2014
  АуториАлександра Хаџић-Крнетић, Милица Дробац-Ступар, Ивана Зечевић и Бране Микановић
  Страна од93
  Страна до103

  Прихваћеност дјеце са тешкоћама у развоју у одјељењима редовних основних школа

  Научни скупУнапређење квалитете живота дјеце и младих
  Година2014
  АуториИвана Зечевић и Оливера Давидовић
  Страна од583
  Страна до597

  Знања и вјештине у наставним програмима за старији школски узраст

  Научни скупНаучни скуп: Бањалучки новембарски сусрети – Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Филозофски факултет, Бања Лука
  ПубликацијаНаучни скуп: Бањалучки новембарски сусрети – Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Филозофски факултет, Бања Лукa
  Година2013
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Милица Дробац-Ступар и Александра Хаџић

  Испитна анксиозност и школски успјех

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети-Наука и образовање
  Година2005
  АуториИвана Зечевић
  Страна од33
  Страна до61

  ODNOS SPONTANIH I NAUČNIH POJMOVA U DRUGOM I ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

  Научни скупNaučni skup Filozofskog fakulteta: Tradicija i savremenost. Banja Luka, 4-6. novembra 2004.
  ПубликацијаTradicija i savremenost: Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 4-6. novembar 2004). Knjiga 5; Tom I.
  Година2004
  АуториАлександра Хаџић-Крнетић, Ivana Zečević и Milica Drobac-Stupar
  Страна од1001
  Страна до1031

  UTICAJ SISTEMATSKOG PODUČAVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA NA IMITATIVNU PREDSTAVU GEOMETRIJSKIH OBLIKA, KOD DJECE RAZLIČITOG STADIJUMA KOGNITIVNOG RAZVOJA

  Научни скупNaučni skup Filozofskog fakulteta: Nauka i naša društvena stvarnost. Banja Luka, 8-9. novembar 2002.
  ПубликацијаNauka i naša društvena stvarnost: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 8-9. novembar 2002.). Knjiga 3; Tom II.
  Година2002
  АуториАлександра Хаџић-Крнетић, Ivana Zečević(Đarmati), Aleksandra Salamadić, Branka Tubaković и Ljiljana Prešić
  Страна од361
  Страна до389

  Родитељ као ауторитет

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети-Филозофско – филолошке науке на прелазу у XXI вијек
  Година2001
  АуториИвана Зечевић
  Страна од717
  Страна до725

Остали радови

  Studija o aktuelnom stanju u oblasti stručnog usavršavnja nastavnika u osnovnim školama u BiH

  Година2013
  АуториИвана Зечевић, Лејла Кафеџић, Радмила Рангелов Јусовић и Сандра Бјелан

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

  Кориштење компјутера и интернета у процесима учења

  Година2012
  АуториТања Станковић - Јанковић и Ивана Зечевић
  Страна од53
  Страна до70

  Scene nasilja i njihov uticaj na djecu

  Vodič za klasifikaciju TV sadržaja

  Година2010
  АуториИвана Зечевић
  Веб адресаhttp://rak.ba/bih/index.php?uid=1274081346

  Priručnik za primarnu prevenciju vršnjačkog nasilja

  Година2010
  АуториИвана Зечевић

  Инклузивно образовање - заступљеност компетенција у наставним плановима и програмима студија за образовање учитеља

  Година2008
  АуториИвана Зечевић и Лејла Кафеџић
  Страна од64
  Страна до86

  Problemi i potrebe mladih grada Banja Luka

  Проблеми и потребе младих града Бањалука

  Година2005
  АуториИвана Зечевић, Страхиња Димитријевић, Бранко Милосављевић и Јован Савић

  Mladi i toksikomanije

  Дјеца без родитељског старања и дјеца код које постоји ризик да буду смјештане у институције у БиХ

  Година2003
  АуториИвана Зечевић, Сузана Срнић Вуковић, Вера Цвијетић, Асја Дупановић, Маја Хаџиосмановић и Сабина Ћехајић

Књиге

  Метакогнитивне вјештине и школско постигнуће

  ИздавачФилозофски факултет Бањалука
  ISBN9789995559670
  Година2015
  АуториИвана Зечевић
  Тип књигенаучна књига