Навигација

Драгица Михаљчић

Референт за књиговодствене послове - II-33
Шумарски факултет
051/464-628
локал107

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимБранкица Кајкут
проф. др Зоран Маунага
Владимир Петковић, ма
проф. др Маријана Каповић Соломун
доц. др Дане Марчета
Бранислав Цвјетковић, ма
мр Вања Даничић
др Дражен Миљић
проф. др Нада Шуматић
проф. др Мира Милић
проф. др Милан Матаруга
проф. др Југослав Брујић
проф. др Љиљана Дошеновић
мр Данијела Петровић
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
Драгица Михаљчић
доц. др Драган Чомић
проф. др Војислав Дукић
Ђорђије Милановић
проф. др Зоран Станивуковић
проф. др Родољуб Ољача
доц. др Владимир Ступар
Зорана Хркић-Илић, ма
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимпроф. др Зоран Маунага
Јелена Чучковић, ма
др Милорад Даниловић
доц. др Дане Марчета
Драгица Михаљчић
др Дражен Миљић
мр Данијела Петровић
Владимир Петковић, ма
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ