Навигација

др Дражен Миљић

Секретар факултета/академије/института - II-10
Шумарски факултет
051/460-550

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тиммр Вања Даничић
др Дражен Миљић
проф. др Зоран Станивуковић
проф. др Нада Шуматић
проф. др Војислав Дукић
проф. др Родољуб Ољача
доц. др Владимир Ступар
доц. др Драган Чомић
проф. др Југослав Брујић
Зорана Хркић-Илић, ма
доц. др Дане Марчета
Ђорђије Милановић
проф. др Зоран Маунага
Бранислав Цвјетковић, ма
Владимир Петковић, ма
Бранкица Кајкут
проф. др Маријана Каповић Соломун
мр Данијела Петровић
проф. др Љиљана Дошеновић
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
проф. др Милан Матаруга
проф. др Мира Милић
Драгица Михаљчић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимдр Дражен Миљић
др Милорад Даниловић
доц. др Дане Марчета
Владимир Петковић, ма
мр Данијела Петровић
Јелена Чучковић, ма
проф. др Зоран Маунага
Драгица Михаљчић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ