Навигација

проф. мр Динко Благојевић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/308-263
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звање 27. март 2014.

Предмети

Академија умјетности

МКДКЛА8Клавир 8
МСЕМТПКЛА5Клавир 5
МСЕМТПКЛА6Клавир 6
МКЛКЛА8Клавир 8
13МТПКП1Клавирски практикум 1
13МСПКП8Клавирски практикум 8
13МКЛКЛА5Клавир 5
13МСПКП7Клавирски практикум 7
13МКДКП4Клавирски практикум 4
13МСПКП2Клавирски практикум 2
13МСПКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП5Клавирски практикум 5
13МТПКП2Клавирски практикум 2
13МТПКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП6Клавирски практикум 6
МКЛКЛА5Клавир 5
13МКЛИТП1Историја и теорија пијанизма 1
13МКДКП2Клавирски практикум 2
13МКДКП6Клавирски практикум 6
13МКДКП5Клавирски практикум 5
13МЕМКП2Клавирски практикум 2
13МЕМКП4Клавирски практикум 4
13МКЛКЛА6Клавир 6
13МКЛЧЛК3Читање с листа и корепетиција 3
13МКЛИТП2Историја и теорија пијанизма 2
13МТПКП8Клавирски практикум 8
13МКДКП3Клавирски практикум 3
13МСПКП4Клавирски практикум 4
13МКЛМК1Методика клавира 1
МСЕМТПКЛА3Клавир 3
13МКЛКЛА3Клавир 3
13МКЛКЛА4Клавир 4
13МСПКП5Клавирски практикум 5
13МКЛИТП6Историја и теорија пијанизма 6
13МКЛЧЛК1Читање с листа и корепетиција 1
МКЛКЛА7Клавир 7
13МСПКП6Клавирски практикум 6
МЕМТПКЛА7Клавир 7
13МКЛИТП4Историја и теорија пијанизма 4
13МКЛИТП5Историја и теорија пијанизма 5
13МКДКП1Клавирски практикум 1
13МКЛЧЛК2Читање с листа и корепетиција 2
13МКЛГАИ1Анализа интерпретације 1
13МЕМКП1Клавирски практикум 1
МКДКЛА7Клавир 7
13МКЛКЛА1Клавир 1
13МКЛКЛА2Клавир 2
13МКЛИТП3Историја и теорија пијанизма 3
13МСПКП1Клавирски практикум 1
МСПКЛА7Клавир 7
МСПКЛА8Клавир 8
МЕМТПКЛА8Клавир 8
13МКЛГАИ2Анализа интерпретације 2
13МЕМКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП7Клавирски практикум 7