Навигација

Кабинет ректора

Проф. др Радослав Гајанин, в.д. ректора
Ректор
Телефон: +387 51 321 171, +387 51 321 174
Е-пошта: info@unibl.org

Татјана Јовановић
Технички секретар
Телефон: +387 51 321 171, +387 51 321 174
Факс: +387 51 315 694
Е-пошта: 


Шеф кабинета ректора
Телефон: +387 51 321 277,
Е-пошта: 

Дарио Станковић
Виши стручни сарадник за односе с јавношћу
Телефон: +387 51 321 480,
Е-пошта: dario.stankovic@unibl.org

Лела Бајић
Руководилац Одјељења интерне ревизије
Телефон: +387 51 326 002
Е-пошта: lela.bajic@unibl.org