Навигација

Кабинет ректора

Проф. др Милан Матаруга
Ректор
Телефон: +387 51 321 171, +387 51 321 174
Е-пошта: info@unibl.org

Бранкица Кајкут
Технички секретар
Телефон: +387 51 321 171, +387 51 321 174
Факс: +387 51 315 694
Е-пошта: brankica.kajkut@unibl.org

Јелена Врањеш
Шеф кабинета ректора
Телефон: +387 51 321 277,
Е-пошта: jelena.vranjes@unibl.org

Мр Слава Говедарица 
Виши стручни сарадник за односе с јавношћу
Телефон: +387 51 321 480,
Е-пошта: slava.govedarica@unibl.org

Лела Бајић
Руководилац Одјељења интерне ревизије
Телефон: +387 51 326 002
Е-пошта: lela.bajic@unibl.org