Навигација

Саша Марковић
виши асистент

Сарадник - II-5
Факултет физичког васпитања и спорта
Ужа научна/умјетничка областКинезиологија у спорту
Датум избора у звање 30. септембар 2015.

Предмети

Факултет физичког васпитања и спорта

1ССИСпортске игре
1НФУДФудбал
1НСА-ФСтруктурална анализа фудбала
1СБ-ФБиомеханика фудбала
1СТиТТ-ФТехника и тактика фудбала
1СД-ФДијагностика у фудбалу
1СМуСП-ФМјерење у фудбалу
1СФУДФудбал