Navigacija

Saša Marković
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Kineziologija u sportu
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1SSI Sportske igre
1NFUD Fudbal
1SB-F Biomehanika fudbala
1STiTT-F Tehnika i taktika fudbala
1NSA-F Strukturalna analiza fudbala
1SD-F Dijagnostika u fudbalu
1SMuSP-F Mjerenje u fudbalu
1SFUD Fudbal