Навигација

др Загорка Госпавић

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГД07ОРГОснове организације геодетских радова
ОГД07ИГ1Инжењерска геодезија 1
ОГД08ОРГОснове организације геодетских радова
ОГД07МПГМетодологија пројектовања у геодезији
ОГД07УПГНУправљање пројектима у геодезији
ОГД09ГИНГеодезија у индустрији
ОГД09УПГНУправљање пројектима у геодезији