Навигација

проф. др Бранко Миловановић
ванредни професор

Датум избора у звање 22. мај 2018.

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГД07ПНИГПрактична настава из инжењерске геодезије
ОГД08ТГМ1Технике геодетских мјерења 1
ОГД07ДАИОДеформациона анализа инжењерских објеката
ОГД07ИГ2Инжењерска геодезија 2
ОГД08ТГМ2Технике геодетских мјерења 2
ОГД07ТГМ1Технике геодетских мјерења 1
ОГД07ИГ3Инжењерска геодезија 3
ОГД07ТГМ2Технике геодетских мјерења 2
ОГД09ДАДеформациона анализа
ОГД09ТГМ2Технике геодетских мјерења 2