Навигација

Ванеса Кременовић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звање 29. новембар 2012.

Предмети

Академија умјетности

МКЛГИАМД4Анализа музичког дјела 4
ММТПА3Аранжирање 3
МКЛГИАМД6Анализа музичког дјела 6
13МКДМИ1Музички инструменти 1
13МКДМИ2Музички инструменти 2
13МСПАМД1Анализа музичког дјела 1
13МСПМИ1Музички инструменти 1
13МСПАМД6Анализа музичког дјела 6
13МКЛГМИ1Музички инструменти 1
13МИАМД4Анализа музичког дјела 4
13МТПА1Аранжирање 1
МКЛГИАМД5Анализа музичког дјела 5
МКЛГИАМД7Анализа музичког дјела 7
МКЛГИАМД8Анализа музичког дјела 8
13МСПАМД3Анализа музичког дјела 3
13МСПМИ2Музички инструменти 2
13МКЛГАМД2Анализа музичког дјела 2
13МКЛГМИ2Музички инструменти 2
13МТПМИ2Музички инструменти 2
13МТПМИ1Музички инструменти 1
13МТПА2Аранжирање 2
13МТПА3Аранжирање 3
13МТПА4Аранжирање 4
ММТПА4Аранжирање 4
13МИМИ1Музички инструменти 1
13МИАМД3Анализа музичког дјела 3
13МСПАМД2Анализа музичког дјела 2
13МСПАМД4Анализа музичког дјела 4
МСПАМД8Анализа музичког дјела 8
МСПАМД7Анализа музичког дјела 7
13МКЛГАМД3Анализа музичког дјела 3
13МИАМД5Анализа музичког дјела 5
13МСПАМД5Анализа музичког дјела 5
13МКЛГАМД1Анализа музичког дјела 1
13МКЛГАМД4Анализа музичког дјела 4
13МКЛГАМД5Анализа музичког дјела 5
13МКЛГАМД6Анализа музичког дјела 6
13МИАМД1Анализа музичког дјела 1
13МИАМД6Анализа музичког дјела 6
13МИМИ2Музички инструменти 2
13МИАМД2Анализа музичког дјела 2