Навигација

проф. мр Биљана Јашић-Радовановић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/214-622
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звање 8. октобар 2012.

Предмети

Академија умјетности

МГКМ7Камерна музика 7
МСПКМ7Камерна музика 7
МИКМ7Камерна музика 7
МКЛКМ5Камерна музика 5
13МКЛГКМ5Камерна музика 5
МИКМ8Камерна музика 8
МКЛКМ7Камерна музика 7
13МСПКМ6Камерна музика 6
13МКЛГКМ2Камерна музика 2
МКЛКМ8Камерна музика 8
13МСПКМ7Камерна музика 7
13МИКМ2Камерна музика 2
МСПКМ8Камерна музика 8
МКЛКМ6Камерна музика 6
13МКЛГКМ1Камерна музика 1
13МКЛГКМ3Камерна музика 3
13МСПКМ1Камерна музика 1
13МСПКМ2Камерна музика 2
13МИКМ5Камерна музика 5
13МИКМ7Камерна музика 7
13МКЛГКМ4Камерна музика 4
13МИКМ1Камерна музика 1
13МИКМ6Камерна музика 6
13МИКМ8Камерна музика 8
13МКЛГКМ6Камерна музика 6
МГКМ8Камерна музика 8
13МСПКМ4Камерна музика 4
13МКЛГКМ8Камерна музика 8
13МКЛГКМ7Камерна музика 7
13МИКМ3Камерна музика 3
13МИКМ4Камерна музика 4
13МСПКМ3Камерна музика 3
13МСПКМ5Камерна музика 5
13МСПКМ8Камерна музика 8