Navigacija

prof. mr Biljana Jašić-Radovanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/214-622
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 8. oktobar 2012.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MSPKM7 Kamerna muzika 7
MKLKM6 Kamerna muzika 6
MGKM7 Kamerna muzika 7
MIKM7 Kamerna muzika 7
13MSPKM5 Kamerna muzika 5
13MSPKM8 Kamerna muzika 8
13MKLGKM3 Kamerna muzika 3
13MSPKM4 Kamerna muzika 4
13MSPKM6 Kamerna muzika 6
13MSPKM2 Kamerna muzika 2
13MKLGKM2 Kamerna muzika 2
13MKLGKM6 Kamerna muzika 6
13MKLGKM4 Kamerna muzika 4
13MKLGKM7 Kamerna muzika 7
13MIKM3 Kamerna muzika 3
13MIKM7 Kamerna muzika 7
13MSPKM7 Kamerna muzika 7
MIKM8 Kamerna muzika 8
MKLKM7 Kamerna muzika 7
13MKLGKM1 Kamerna muzika 1
MSPKM8 Kamerna muzika 8
13MKLGKM5 Kamerna muzika 5
13MIKM1 Kamerna muzika 1
13MIKM8 Kamerna muzika 8
MKLKM5 Kamerna muzika 5
13MSPKM1 Kamerna muzika 1
13MIKM6 Kamerna muzika 6
MKLKM8 Kamerna muzika 8
13MSPKM3 Kamerna muzika 3
13MKLGKM8 Kamerna muzika 8
13MIKM2 Kamerna muzika 2
MGKM8 Kamerna muzika 8
13MIKM4 Kamerna muzika 4
13MIKM5 Kamerna muzika 5

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Koncert Florijan Balaž, violina i Biljana Jašić radovanović, klavir

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 11.04.2018.godine, 20.00 do 21.00
  Godina 2018
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert Banjalučkog tria

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 20.05.2018. godine 19.30 do 20.30
  Godina 2018
  Autori Biljana Jašić-Radovanović
  Veb adresa http://www.fimu.com

  Koncert Banjalučkog tria

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 19.05.2018. 17.30 do 19.30
  Godina 2018
  Autori Biljana Jašić-Radovanović
  Veb adresa http://www.fimu.com

  ClimateKeys koncert

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 25.10.2017.godine, 18.30 do 19.30
  Godina 2017
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert Banjalučkog tria

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 12.12.2017., 20.00 do 21.00
  Godina 2017
  Autori Biljana Jašić-Radovanović