Navigacija

prof. mr Biljana Jašić-Radovanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/214-622
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 8. oktobar 2012.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MKLKM6 Kamerna muzika 6
MGKM7 Kamerna muzika 7
13MSPKM6 Kamerna muzika 6
13MSPKM8 Kamerna muzika 8
13MKLGKM4 Kamerna muzika 4
13MKLGKM5 Kamerna muzika 5
13MKLGKM6 Kamerna muzika 6
MSPKM7 Kamerna muzika 7
13MIKM3 Kamerna muzika 3
MKLKM7 Kamerna muzika 7
MIKM8 Kamerna muzika 8
13MSPKM1 Kamerna muzika 1
13MKLGKM2 Kamerna muzika 2
13MKLGKM3 Kamerna muzika 3
13MKLGKM7 Kamerna muzika 7
13MKLGKM8 Kamerna muzika 8
13MIKM5 Kamerna muzika 5
13MIKM6 Kamerna muzika 6
MKLKM8 Kamerna muzika 8
13MSPKM4 Kamerna muzika 4
13MSPKM2 Kamerna muzika 2
13MSPKM5 Kamerna muzika 5
13MSPKM7 Kamerna muzika 7
13MKLGKM1 Kamerna muzika 1
13MIKM1 Kamerna muzika 1
13MIKM2 Kamerna muzika 2
13MIKM4 Kamerna muzika 4
13MIKM7 Kamerna muzika 7
13MIKM8 Kamerna muzika 8
MSPKM8 Kamerna muzika 8
13MSPKM3 Kamerna muzika 3
MGKM8 Kamerna muzika 8
MKLKM5 Kamerna muzika 5
MIKM7 Kamerna muzika 7