Навигација

Информација са 50. сједницу Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 50. сједници  одржаној 23.12.2016. године  донио је Одлуку о разрјешењу Александра Форце члана Управног одбора из реда студената, те је верификовао мандат Саши Кукићу, новоизабраном члану овог  тијела из  реда студената.

На сједници је разматран и усвојен Правилник о коришћењу службених возила на Универзитету у Бањој Луци.

Такође, донесена је Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки на Универзитету у Бањој Луци за 2016. годину, као и Одлука о давању сагласности за провођење поступка заједничке јавне набавке у оквиру Еразмус+ пројекта.

На истој сједници донесене су и  одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања Медицинског специјалистичког центра и његовом оснивању као подорганизационе јединице Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Донесено је и више одлука о давању сагласности за закључивање уговора, споразума и меморандума о сардњи, и то:

-  Уговора о провођењу службене провјере испуњавања услова за третирање и означавање дрвеног материјала за паковање и издавању службене потврде између Универзитета у Бањој Луци и Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља, Сарајево
- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Вроцлаву (Пољска);
- Протокола о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву;
- Уговора о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета „SUOR ORSOLA BENINCASA“ у Напуљу и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци;
- Уговора о сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Аleksandru loan Cuza University of lasi, Rumunija, и учешће у пројекту Еразмус;
- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Новом Саду;
- Споразума о пословно-техничкој сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Регулаторне агенције за комуникације.

У вези са претходном тачком дневног реда усвојен је закључак да се од свих предлагача споразума и уговора о сарадњи убудуће захтијева детаљно образложење приједлог сарадње, те да се у првом кварталу 2017. године припреми извјештај  са прегледом  закључених аката о сарадњи, односно  ефеката њихове досадашње примјене.

Након разматрања Информације Факултета физичког васпитања и спорта у вези са потписивањем Уговора о међусобној сарадњи на припреми и реализацији пројекта Међународног конгреса између Универзитета у Бањој Луци и Агенције Zepter Passport Бања Лука, са нацртом буџета, донесен је закључак да Управни одбор остаје при својој ранијој одлуци која се односи на закључивање наведеног уговора.

Управни одбор је прихватио  Захтјев Електротехничког факултета за давање сагласности за потписивање Анекса Уговора о закупу са Телекомуникацијама Републике Српске а.д. Бања Лука, као и Приједлог  Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци за смањење трошкова школарине за ванредне студенте Центра за ванредни учитељски студиј у Дервенти.

Након разматрања  Прегледа корисника простора Универзитета у Бањој Луци у Универзитетском граду који су припремили финансијски директор и генерални секретар Универзитета, донесен је закључак да се све постојеће одлуке о давању сагласности за кориштење простора  (изузев оних које се односе на сљедеће кориснике: ЈУ Студентски центар „Никола Тесла“, „Бакал“, Предузеће за поштански саобраћај РС,  „Глас Српске- трговина“,а.д, Институт за генетичке ресурсе, Завод за фармацију и Академију умјетности) ставе ван снаге и да се исти обавијест о томе, те да се распише јавни позив за кориштење наведених простора.

На сједници је дата сагласност ректору Универзитета да опуномоћи адвоката Миљкану Пуцару за заступање Универзитета у Бањој Луци, као странке у судском спору који се води пред Основним судом у Бањој Луци, а по тужби доц. др Раденка Вишњића.

Такође,  донесена је Одлука о измјени Одлуке Управног одбора о утврђивању Приједлога измјена и допуна Регулационог плана заштићеног подручја „Универзитетски град“ у јужној зони.

Управни одбор је, након разматрања Закључка Проширеног колегијума,  дао сагласност на писмо намјере  Бањалучке берзе а.д. Бања Лука да се у оквиру Универзитетског града оснује технолошки парк, те је усвојен  закључак да се, у циљу покретања поступка јавно-приватног партнерства, у наредном периоду приступи изради студије  економске оправданости оснивања парка.

У наставку исте сједнице, 29.12.2016. године Управни одбор је дао сагласност на План рада пројекта „Стручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске“ за 2017. годину, док је координатор пројекта проф. др Дарко Кнежевић задужен да достави детаљан финансијски план. Истовремено, задужен је ректор да донесе Одлуку о формирању Пројектног  тима пројекта.

Такође, Управни одбор је дао сагласност на закључивање Међууниверзитетског  споразума 2016-2018 између институција  програмских  и партнерских земаља у програму ЕРАСМУС+ (КА1- Разамјена студената  и особља), између Универзитета у  Бањој Луци  и КУ Лувен.

На својој посљедњој сједници у 2016. Управни одбор је усвојио Програм рада Универзитета у Бањој Луци  за 2017. годину.

Жалба Стефана Мачкића на „ћутање администрације“ је одбачена.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6091/uni-3.jpg