Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића

Избори у звањаТехнолошки факултет

 

Наставно-научно веће Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци је на 71. редовној седници одржаној 10.09.2015. године донијело Одлуку о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања (број 15/3.1502-5/15. од 10.09.2015.г) у саставу:

1. Др Славица Грујић, редовни професор, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Управљање и контрола квалитета хране и пића, наставни предмети: Сензорна анализа намирница, Прехрамбени адитиви, Законски прописи и контрола квалитета намирница, предсједник
2. Др Звонимир Сутуровић, редовни професор, Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Техничко-технолошке науке, Инструменталне методе анализе, Електроаналитичке технике, наставни предмети: Инструменталне методе анализа и Мерно инструментална техника, члан
3. Др Рада Петровић, ванредни професор, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Физичка хемија; наука о полимерима; електрохемија (суве ћелије, батерије, гориве ћелије, корозија метала, електролиза), наставни предмети: Физичка хемија I, Физичка хемија са колоидном хемијом, Физичка хемија са електрохемијом, Хемијскоинжењерска
термодинамика, Инструменталне методе анализе, Инструменталне методе анализе у контроли намирница и Хемиграфија, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића Горан Вучић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4576/tf.gif