Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića

Izbori u zvanjaTehnološki fakultet

 

Nastavno-naučno veće Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je na 71. redovnoj sednici održanoj 10.09.2015. godine donijelo Odluku o obrazovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademska zvanja (broj 15/3.1502-5/15. od 10.09.2015.g) u sastavu:

1. Dr Slavica Grujić, redovni profesor, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića, nastavni predmeti: Senzorna analiza namirnica, Prehrambeni aditivi, Zakonski propisi i kontrola kvaliteta namirnica, predsjednik
2. Dr Zvonimir Suturović, redovni profesor, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, uža naučna oblast Tehničko-tehnološke nauke, Instrumentalne metode analize, Elektroanalitičke tehnike, nastavni predmeti: Instrumentalne metode analiza i Merno instrumentalna tehnika, član
3. Dr Rada Petrović, vanredni profesor, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza), nastavni predmeti: Fizička hemija I, Fizička hemija sa koloidnom hemijom, Fizička hemija sa elektrohemijom, Hemijskoinženjerska
termodinamika, Instrumentalne metode analize, Instrumentalne metode analize u kontroli namirnica i Hemigrafija, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića Goran Vučić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4576/tf.gif