Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Избори у звањаФакултет физичког васпитања и спорта

На приједлог Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта од 22.02.2014. године, Сенат Универзитета у Бањој Луци је на 29. сједници одржаној 19.06.2014. године, донио Одлуку бр. 02/04-3.2084-6/14 да се распише Конкурс за избор наставника за ужу научну област Кинезиологија у спорту на наставном предмету: Одбојка.
На основу члана 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11 и 84/12, 108/13), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта је на 10. редовној сједници одржаној 08.7.2014. године донијело ОДЛУКУ (Број: 11/3.950-6.6/14) о именовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу за избор наставника за ужу научну област: Кинезиологија у спорту, на наставном предмету: Одбојка.
Састав комисије:
1. Др Јошко Миленкоски, редовни професор, ужа научна област Примењена кинезиологија, Факултет за физичко образование, спорт и здравје Универзитета «Св. Кирил и Методиј» у Скопљу, предсједник,
2. Др Ненад Марелић, редовни професор, ужа научна област Кинезиологија спорта, Кинезиолошки Факултет Свеучилишта у Загребу, члан,
3. Др Слободан Горановић, редовни професор, ужа научна област Кинезиологија у спорту, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту Топлица Стојановић 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3533/ffvis.jpg