Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu

Izbori u zvanjaFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta od 22.02.2014. godine, Senat Univerziteta u Banjoj Luci je na 29. sjednici održanoj 19.06.2014. godine, donio Odluku br. 02/04-3.2084-6/14 da se raspiše Konkurs za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu na nastavnom predmetu: Odbojka.
Na osnovu člana 91. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11 i 84/12, 108/13), te člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta je na 10. redovnoj sjednici održanoj 08.7.2014. godine donijelo ODLUKU (Broj: 11/3.950-6.6/14) o imenovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja po konkursu za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Kineziologija u sportu, na nastavnom predmetu: Odbojka.
Sastav komisije:
1. Dr Joško Milenkoski, redovni profesor, uža naučna oblast Primenjena kineziologija, Fakultet za fizičko obrazovanie, sport i zdravje Univerziteta «Sv. Kiril i Metodij» u Skoplju, predsjednik,
2. Dr Nenad Marelić, redovni profesor, uža naučna oblast Kineziologija sporta, Kineziološki Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član,
3. Dr Slobodan Goranović, redovni profesor, uža naučna oblast Kineziologija u sportu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu Toplica Stojanović 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3533/ffvis.jpg