Навигација

др Станко Бејатовић

Факултет безбједносних наука

Правни факултет, канцеларија 4

051/339-015
локал115

Предмети

Правни факултет

ОС13МКПМеђународно кривично право
ОС07МКПМеђународно кривично право

Факултет безбједносних наука

ОБК10МКПМеђународно кривично право
ОБК16ИСБЕУИнституције и системи безбједности ЕУ
ОБК09МЛДМалољетничка делинквенција
ОБК10МЛДМалољетничка делинквенција
ОБК09МКПМеђународно кривично право