Навигација

мр Ивана Росић

Предмети

Академија умјетности

13МЕМПЕ2Примјењена етнологија 2
13МЕМПЕ3Примјењена етнологија 3
13МЕМЕК6Етнокореологија 6
13МЕМЕМ6Етномузикологија 6
13МЕМЕК3Етнокореологија 3
13МЕМТИ1Традиционални инструменти 1
13МЕМТИ2Традиционални инструменти 2
МЕМЕК8Етнокореологија 8
13МЕМПЕ4Примјењена етнологија 4
МЕМЕК7Етнокореологија 7
МЕМЕМ8Етномузикологија 8
13МЕМТП1Традиционално пјевање 1
13МЕМТП2Традиционално пјевање 2
13МЕМЕМ4Етномузикологија 4
13МЕМЕК4Етнокореологија 4
МЕМЕМ7Етномузикологија 7