Navigacija

mr Ivana Rosić

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MEMTP1 Tradicionalno pjevanje 1
13MEMEK6 Etnokoreologija 6
MEMEK8 Etnokoreologija 8
13MEMPE3 Primjenjena etnologija 3
MEMEK7 Etnokoreologija 7