Navigacija

mr Ivana Rosić

Predmeti

Akademija umjetnosti

MEMEM7 Etnomuzikologija 7
13MEMEM4 Etnomuzikologija 4
13MEMTP1 Tradicionalno pjevanje 1
13MEMTP2 Tradicionalno pjevanje 2
13MEMEM6 Etnomuzikologija 6
13MEMEK3 Etnokoreologija 3
13MEMEK4 Etnokoreologija 4
13MEMPE2 Primjenjena etnologija 2
13MEMEK6 Etnokoreologija 6
MEMEK7 Etnokoreologija 7
MEMEM8 Etnomuzikologija 8
13MEMPE3 Primjenjena etnologija 3
13MEMPE4 Primjenjena etnologija 4
13MEMTI1 Tradicionalni instrumenti 1
13MEMTI2 Tradicionalni instrumenti 2
MEMEK8 Etnokoreologija 8