Navigacija

mr Ivana Rosić
viši asistent

Uža naučna/umjetnička oblast Etnomuzikologija
Datum izbora u zvanje 20. februar 2013.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MEMEM7 Etnomuzikologija 7
13MEMPE1 Primjenjena etnologija 1
13MEMEM2 Etnomuzikologija 2
13MEMEM3 Etnomuzikologija 3
13MEMEM4 Etnomuzikologija 4
13MEMEM5 Etnomuzikologija 5
13MEMEK1 Etnokoreologija 1
13MEMEK2 Etnokoreologija 2
13MEMEK3 Etnokoreologija 3
13MEMEK4 Etnokoreologija 4
13MEMEK5 Etnokoreologija 5
13MEMEK6 Etnokoreologija 6
13MEMPE2 Primjenjena etnologija 2
13MEMPE3 Primjenjena etnologija 3
13MEMPE4 Primjenjena etnologija 4
13MEMTI1 Tradicionalni instrumenti 1
13MEMTI2 Tradicionalni instrumenti 2
13MEMTP1 Tradicionalno pjevanje 1
13MEMTP2 Tradicionalno pjevanje 2
MEMEK8 Etnokoreologija 8
13MEMEM6 Etnomuzikologija 6
MEMEK7 Etnokoreologija 7
MEMEM8 Etnomuzikologija 8