Навигација

доц. др Драган Николић
доцент

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет
Ужа научна/умјетничка областОрганизација и технологија грађења и грађевински менаџмент
Датум избора у звање 16. јул 2015.

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГ07ГРГрађевинска регулатива
ОГД09ЕИЕколошко инжењерство
ОГ07ИЕКИнжењерска економија
ОГК07ИЕИнжењерска етика
ОГ07ПНПројектовање и надзор
ОГ08ИЕКИнжењерска економија
ОГ07ЕКИЕколошко инжењерство