Навигација

Немања Савић

Наставник - II-4
Академија умјетности

Предмети

Академија умјетности

МКДИР3Дириговање 3
13МХОР1Хор 1
13МТПХД1Хорско дириговање 1
13МХОР2Хор 2
13МКОД2Основе дириговања 2
13МДМД4Методика дириговања 4
13МКОД1Основе дириговања 1
13МХОР3Хор 3
13МХОР4Хор 4
13МХОР5Хор 5
13МХОР6Хор 6
13МЕМХОР1Хор 1
13МЕМХОР2Хор 2
13МЕМХОР3Хор 3
13МЕМХОР4Хор 4
13МЕМХОР5Хор 5
13МЕМХОР6Хор 6
13МТПХД2Хорско дириговање 2
13МТПХД3Хорско дириговање 3
13МТПХД4Хорско дириговање 4
13МТПСХП3Свирање хорских партитура 3
13МТПСХП4Свирање хорских партитура 4
МКДИР4Дириговање 4
ММТПСП4Свирање партитура 4