Навигација

доц. др Павле Драгичевић
доцент

Наставник - II-4
Филозофски факултет

Филозофски факултет, канцеларија 307

051/322-780
Ужа научна/умјетничка областПомоћне историјске науке
Датум избора у звање 29. јун 2017.

Предмети

Филозофски факултет

МИС15МНИМетодологија научних истраживања средњовјековне историје
МИС15ПИНПомоћне историјске науке са латинском палеографијом
МИС15ПОМПомоћне историјске науке
УИ111-16Увод у историјске студије
ПИН1-16Помоћне историјске науке
ИГ112-16Историјска географија
МИС15МБЗМедитеран и балканско залеђе у средњем вијеку
МИС15СЈЋСтарословенски језик са ћирилском палеографијом
ИГ112Историјска географија (национална)
АР111-16Археологија
ПИ124Помоћне историјске науке II
ПИ123Помоћне историјске науке I (Дипломатика и латинска палеографија)
АР111Археологија
УИ112Увод у историјске студије- практични рад у установама
МИС15ИГСИсторијска географија средњовјековне Србије и Босне
ИГ111Историјска географија (општа)
ГНЗБ-16Градска насеља западног Балкана у средњем вијеку
УИ111Увод у историјске студије- теоријски дио

Библиографија

Радови у часописима

  Повеља Дубровчана војводи Радосаву Павловићу о улагању на добит дијела његовог новца од продаје Конавала

  DOI10.7251/GPB1710157D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Број10
  Страна од157
  Страна до164
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Повеља Дубровчана војводи Радосаву Павловићу поводом куповине његовог дијела Конавала

  DOI10.7251/GPB1710129D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Број10
  Страна од129
  Страна до155
  Веб адреса https://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Повеља војводе Радосава Павловића Дубровчанима о примитку новца за продати дио Конавала

  DOI10.7251/GPB1609065D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2016
  АуториПавле Драгичевић
  Број9
  Страна од65
  Страна до71
  Веб адресаhttp://anurs.org/sajt/doc/File/casopisi/GPB9_2016.pdf

  Повеља војводе Радосава Павловића Дубровчанима о продаји његовог дијела Конавала

  DOI10.7251/GPB1609037D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2016
  АуториПавле Драгичевић
  Број9
  Страна од37
  Страна до63
  Веб адресаhttp://anurs.org/sajt/doc/File/casopisi/GPB9_2016.pdf

  Десети депозитни лист војводе Сандаља

  DOI10.7251/GPB1508005D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2015
  АуториПавле Драгичевић
  Број8
  Страна од41
  Страна до50
  Веб адресаhttp://doisrpska.nub.rs/index.php/GPB/article/view/3227

  Потврда Радосава Павловића Дубровчанима о примитку његове куће у Дубровнику

  DOI10.7251/GPB1508006D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2015
  АуториПавле Драгичевић
  Број8
  Страна од51
  Страна до57
  Веб адресаhttp://doisrpska.nub.rs/index.php/GPB/article/view/3228

  Два писма краљу Твртку II Твртковићу поводом зимишта влаха Кујавића

  DOI10.7251/GPB1407015D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2014
  АуториПавле Драгичевић
  Број7
  Страна од15
  Страна до20
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Седми, осми и девети лист депозита војводе Сандаља са припадајућим потврдама

  DOI10.7251/GPB1407035D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2014
  АуториПавле Драгичевић
  Број7
  Страна од35
  Страна до50
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Два писма дубровачке општине војводи Сандаљу поводом његовог депозита и одласка у Босну на станак

  DOIDOI 10.7251/GPB1306081D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2013
  АуториПавле Драгичевић
  Број6
  Страна од81
  Страна до88
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Четврти, пети и шести лист депозита војводе Сандаља са припадајућим потврдама

  DOIDOI 10.7251/GPB1306045D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2013
  АуториПавле Драгичевић
  Број6
  Страна од45
  Страна до63
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Писмо кнеза Војислава Војиновића којим обнавља мир са Дубровником

  ЧасописСТАРИ СРПСКИ АРХИВ
  Година2013
  АуториПавле Драгичевић
  Број12
  Страна од91
  Страна до100
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Први, други и трећи лист депозита војводе Сандаља са припадајућим потврдама

  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2012
  АуториПавле Драгичевић
  Број5
  Страна од63
  Страна до80
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Четири документа дубровачке општине поводом спора око дугова Франка Басиљевића породици Бранковић

  ЧасописСТАРИ СРПСКИ АРХИВ
  Година2012
  АуториПавле Драгичевић
  Број11
  Страна од135
  Страна до149
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Два писма дубровачке општине војводи Сандаљу поводом куповине брода и једне поморске непогоде

  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број4
  Страна од89
  Страна до95
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Баштина у средњовјековној Србији и Босни

  ЧасописГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број3
  Страна од67
  Страна до75
  Веб адресаhttp://www.uarrs-arhivisti.org/Doc.aspx?subcat=20&cat=6&id=18&lang=cir

  Десанка Ковачевић-Којић, Средњовјековна Сребреница XIV-XV вијек, САНУ, посебна издања, књ. DCLXVIII, Одељење историјских наука, књ. 29, Београд 2010, стр. 312(приказ).

  ЧасописПрилози за књижевност, језик, историју и фолклор
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број77
  Страна од268
  Страна до270
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Два писма дубровачке општине кнезу Раупу

  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број4
  Страна од57
  Страна до66
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Поводом једне поморске непогоде. Неколико детаља из приватног живота и о дипломатским активностима војводе Сандаља Хранића

  ЧасописПрилози
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број40
  Страна од213
  Страна до220
  Веб адресаhttp://www.iis.unsa.ba/pdf/prilozi_40.pdf

  Повеља "царице" Јевдокије и њеног сина Константина о даривању Хиландару њихове баштинске цркве у Архиљевици

  ЧасописСТАРИ СРПСКИ АРХИВ
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број10
  Страна од87
  Страна до102
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Четири писма о ратницима заробљеним у косовској бици

  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2010
  АуториПавле Драгичевић
  Број3
  Страна од97
  Страна до110
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Повеља краља Твртка I којом укида трг соли у Суторини

  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2010
  АуториПавле Драгичевић
  Број3
  Страна од69
  Страна до80
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Баштински посједи кнеза Лазара и његових насљедника

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториПавле Драгичевић
  Број13
  Страна од121
  Страна до127
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Грађа о прошлости Босне 2, АНУРС (Бања Лука 2009), стр. 191 (приказ).

  ЧасописГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
  Година2010
  АуториПавле Драгичевић
  Број2
  Страна од515
  Страна до516
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Трг соли у Суторини у вријеме краља Твртка I

  ЧасописГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
  Година2010
  АуториПавле Драгичевић
  Број2
  Страна од161
  Страна до167
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Српска канцеларија на острву Лезбосу

  DOIDOI: 10.2298/PKIJF0975013D
  ЧасописПрилози за књижевност, језик, историју и фолклор
  Година2009
  АуториПавле Драгичевић
  Број75
  Страна од13
  Страна до20
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Писмо Сандаљу Хранићу поводом напада његових људи на дубровачки брод

  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2009
  АуториПавле Драгичевић
  Број2
  Страна од147
  Страна до152
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Двије дубровачке жалбе поводом продаје соли у Суторини

  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2009
  АуториПавле Драгичевић
  Број2
  Страна од99
  Страна до109
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Грађа о прошлости Босне 1, АНУРС (Бања Лука 2008), стр. 211, (приказ).

  ЧасописГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
  Година2009
  АуториПавле Драгичевић
  Број1
  Страна од523
  Страна до525

  Повеља краља Остоје Дубровчанима о исплати заосталих дугова краља Твртка I

  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2008
  АуториПавле Драгичевић
  Број1
  Страна од111
  Страна до121
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Петар Мандић, Методологија научног рада, Приређивачи: проф. др Драго Бранковић и проф. др Никола Поткоњак. АНУРС, Монографије, књ. III, Одјељење друштвених наука, књ. 9, Бања Лука 2004 (приказ).

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2006
  АуториПавле Драгичевић
  Број9
  Страна од523
  Страна до527
  Веб адресаhttp://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

Радови са скупова

  Баштински посједи српских обласних господара

  Научни скупСредњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI
  ПубликацијаСредњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности VI
  Година2015
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од143
  Страна до158
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

Остали радови

  Градски кнезови у средњовјековној Србији, Босни и приморју

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић

  Броћно (енциклопедијска одредница)

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од723
  Страна до723

  Бродар (енциклопедијска одредница)

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од718
  Страна до718

  Брод (енциклопедијска одредница)

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од717
  Страна до717

  Брод (енциклопедијска одредница)

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од710
  Страна до711

  Брибир (енциклопедијска одредница)

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од704
  Страна до705

  Босна (енциклопедијска одредница)

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од556
  Страна до556

  Борач (енциклопедијска одредница)

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од519
  Страна до519

  Блато (енциклопедијска одредница)

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од452
  Страна до452

  Благојевић Милош (енциклопедијска одредница)

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од444
  Страна до444

  Благај (енциклопедијска одредница)

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од440
  Страна до440

  Бањица (енциклопедијска одредница)

  DOI0/9(497.6РС)(031.038)
  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од286
  Страна до287

  Бабонићи (енциклопедијска одредница)

  Година2017
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од185
  Страна до185

  Пад Босанског краљевства 1463. године

  Правци турских напада на Босну 1463. године

  Година2015
  АуториПавле Драгичевић
  Страна од129
  Страна до173
  Веб адресаhttps://unibl.academia.edu/PavleDragicevic

  Баштине обласних господара у средњовјековној Србији

  Година2009
  АуториПавле Драгичевић