Навигација

проф. др Раденко Јотановић
ванредни професор

Наставник - II-4
Правни факултет

Правни факултет, канцеларија 65

051/339-063
локал163
Ужа научна/умјетничка областГрађанско право и грађанско процесно право
Датум избора у звање 13. јул 2017.

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГД07ОЗКПОснове земљишно-књижног права
ОГД09ОЗКПОснове земљишно-књижног права

Правни факултет

ОС07ГРПГрађанско право
МС14НТПНотарско право
МС14ЗКПЗемљишно-књижно право

Библиографија

Радови у часописима

  Legal mortgage modus acquirendi

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић
  Број40
  Страна од75
  Страна до93
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/?p=850

  Повреда права на физички интегритет незаконитим или неправилним радом државних органа

  DOI10.7251/GOD1739105J
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2017
  АуториРаденко Јотановић
  Број39
  Страна од105
  Страна до123
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2017/02/GODISNJAK-2017..pdf

  Право на тјелесни интегритет личности

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Број38
  Страна од35
  Страна до63

  Заштита жираната у Федерацији Босне и Херцеговине

  ЧасописДруштвени огледи - часопис за правну теорију и праксу
  Година2016
  АуториДарко Радић и Раденко Јотановић
  Волумен3
  Број1/2016
  Страна од141
  Страна до157
  Веб адресаdrustveniogledi.ibu.edu.ba

  Регистрована залога према Оквирном закону о залозима

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Број48
  Страна од9
  Страна до37
  Веб адресаwww.spmisao.rs

  Правни статус животиња у грађанском праву

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2014
  АуториРаденко Јотановић
  Број36
  Страна од101
  Страна до122

  Накнада материјалне штете због повреде права личности

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2013
  АуториРаденко Јотановић
  Број35
  Страна од33
  Страна до55

  Новчана накнада појединих видова нематеријалне штете за претрпљене душевне болове

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2012
  АуториРаденко Јотановић
  Број45
  Страна од117
  Страна до138
  Веб адресаwww.spmisao.rs

  Права личности у праву Републике Српске

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2010
  АуториРаденко Јотановић
  Број31-32/2010
  Страна од349
  Страна до366
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/

  Садржина дјелатности нотара у Босни и Херцеговини

  ЧасописПравни савјетник
  Година2005
  АуториРаденко Јотановић
  Број1
  Страна од35
  Страна до40

  Послови нотара према Закону о нотарима Републике Српске

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2005
  АуториРаденко Јотановић
  БројXXIX
  Страна од307
  Страна до317

  Пренос права на откуп стана

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2002
  АуториРаденко Јотановић
  БројXXVI
  Страна од359
  Страна до370

  Стицање и губљење стварних службености

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2001
  АуториРаденко Јотановић
  Број1-4
  Страна од549
  Страна до556

Радови са скупова

  ПРАВНО ДЕЈСТВО ХИПОТЕКЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕНОСА ПУТЕМ ЦЕСИЈЕ

  Научни скупXIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava
  ПубликацијаЗборник радпва са XIII Savjetovanjа iz oblasti građanskog prava
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић и Босиљка Чубриловић
  Страна од23
  Страна до38

  КОНСТИТУТИВНО VERSUS ДЕКЛАРАТИВНО ДЕЈСТВО УПИСА У ЈЕДИНСТВЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ (КАТАСТАР) НЕПОКРЕТНОСТИ

  Научни скупOктобарски правнички дани
  DOI10.7251/PR5518215J
  ПубликацијаПравна ријеч - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић и Босиљка Чубриловић
  Страна од215
  Страна до231

  Хипотека на праву грађења

  Научни скупУниверзално и особено у праву
  ПубликацијаУниверзално и особено у праву - Зборник радова научног скупа са међународним учешћем, Том II, Косовска Митровица
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић и Босиљка Чубриловић
  Страна од357
  Страна до376

  Грађанскоправна заштита права личности

  Научни скупОктобарски правнички дани
  DOI10.7251/PR5117101J
  ПубликацијаПравна ријеч - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2017
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од101
  Страна до118

  Начело уписа у катастар непокретности у праву Републике Српске

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од215
  Страна до232

  Однос између права личности и права (мас)медија

  Научни скупАктуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од547
  Страна до555

  Посебно правно регулисање за одређене врсте ствари у праву Републике Српске

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од187
  Страна до207

  Право грађења

  Научни скупМЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРАВО У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ СЛАБИЈЕГ“
  ПубликацијаЗборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 70/2015
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од637
  Страна до656
  Веб адресаhttp://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2015_70.pdf

  Начело повјерења у Катастар непокретности у праву Републике Српске

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПРАВНА РИЈЕЧ - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2014
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од553
  Страна до572

  Правни оквир електронизације нотарских канцеларија и услуга у Републици Српској

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2013
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од327
  Страна до342

  Одговорност за повреду уговора

  Научни скупБудвански правнички дани - Актуелна питања савременог законодавства
  Година2012
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од117
  Страна до130

  Трансплантација у праву Републике Српске

  Научни скупКопаоничка школа природног права
  ПубликацијаПравни живот - часопис за правну теорију и праксу
  Година2010
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од297
  Страна до312

  Право на живот и/или право на смрт у контексту еутаназије

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч - часопис за правну теорију и праксу
  Година2010
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од179
  Страна до192

  Грађанскоправни аспекти употребе in vitro ембриона у поступку "вјештачке"оплодње

  Научни скупКопаоничка школа природног права
  ПубликацијаПравни живот - часопис за правну теорију и праксу
  Година2009
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од1165
  Страна до1181

  Право грађења према Закону о стварним правима Републике Српске

  Научни скупБудвански правнички дани - Актуелна питања савременог законодавства
  Година2009
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од85
  Страна до98

  Појам права грађења

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч - часопис за правну теорију и праксу
  Година2006
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од369
  Страна до381

Остали радови

  Заједница живота особа истог спола у Републици Хрватској

  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од9
  Страна до26
  Веб адресаwww.soc.ba

Књиге

  ГРАЂАНСКО ПРАВО, КЊИГА 1 - УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-84-7
  Година2018
  АуториИлија Бабић и Раденко Јотановић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна308

  Право на физички интегритет као основа других права личности

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-76-2
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна432