Навигација

Архива новости

Састав комисије: 1. Др Гино Стрезовски, редовни професор, Факултета за физичку културу Скопље, Универзитета „Свети Ћирило и Методије“ Скопље, предмет Рукомет, предсједник, 2. Др Симо Вуковић, редовни професор Факултета физичког васпитања и спорта Униве...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту Марко Зељковић

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1393/12 од 28.11.2012. године, образована je Комисијa за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1394/12 од 28.11.2012. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1395/12 од 28.11.2012. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника ...

Састав Комисије: 1. др Милосав Ђурђевић, ванредни професор, Машински факултет Бања Лука, област: Машинске конструкције, предсједник 2. др Војислав Милтеновић, редовни професор, Машински факултет Ниш, област: Машинске конструкције, члан 3. др Синиша Куз...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета у Бањој Луци број 20/3.1346-14/13 од 16.01.2013. године, именован је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор сарадника на ужу научну област Рачунарске науке, у...

Комисија у саставу: 1. Др Ненад Митић, ванредни професор, Математички факултет Београд (ужа научна област: Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера)); председник 2. Др Гордана Павловић Лажетић, редовни професор, Математички факултет Београд...

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета, на сједници одржаној 13.03.2013. године, је донијело Одлуку број 19/3. 628/13. којом је именовало Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област биохемија и молекуларна биол...

1. Др Олга Хаџић, редовни професор, редовни члан САНУ, ПМФ Нови Сад, ужа научна област: Математичка анализа и примјене, предсједник 2. Др Стеван Пилиповић, редовни професор, редовни члан САНУ, ПМФ Нови Сад, ужа научна област: Математичка анализа и прим...

На основу члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањалуци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.12.2012. године, доније...

Oдлуком Наставно-научног већа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 14/3-­‐43/13 од 28.01.2013. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор 2 извршиоца у звање наставника за...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 42. сједници одржаној 13.03.2013. године донијело oдлуку о образовању Комисије з...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Монтажне технологије и одржавање Здравко Миловановић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - руски језик Наташа Палавестра

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности - српска књижевност Љубомир Милутиновић

Наставно-научно вeће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 10. 12. 2012. године донело одлуку бр 18-3-915/2012, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска звањ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика разредне наставе Љубомир Милутиновић

Извјештај Комисје о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја средњег вијека Александра Костадиновић Рачић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Технологија генетских манипулација Биљана Рогић

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на II сј...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.1004-1039/12, од24.10.2012. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Опш...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.310-331/12, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Телекомуникације, у сљедећ...