Навигација

Архива новости

Састав Комисије: 1. Др Лазо Ристић, редовни професор, ужа научна област Методологија социјалних истраживања, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 2. Др Брацо Ковачевић, редовни професор, ужа научна област Теоријска социолог...

Састав Комисије: 1. Проф. др Владан Ђокић, предсједник 2. Доц. др Бранкица Милојевић, члан 3. Проф. др Миленко Станковић, чланИзвјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архитектура унутрашњег простора и дизајн и ...

Састав Комисије: 1. др Драго Бранковић, редовни професор, Филозофски факултет у Бањој Луци на предметима Основи педагогије и Теорије васпитања, предсједник 2. др Милка Ољача, редовни професор, Филозофски факултет у Новом Саду на предметима Андрагогија,...

Састав Комисије:1. Др Спасенија Ћеранић, редовни професор за ужу научну област  Клиничка психологија, Филозофски факултет Источно Сарајево,  предсједник 2. Др Марија Бургић, редовни професор  за ужу научну област Психијатрија, Медицински факултет у Бањ...

Састав комисије: 1. предсједник: др Момир Миков, редовни професор, ужа научна област Фармакокинетика и клиничка фармација; Медицински факултет Универзитета у Новом Саду 2. члан: др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област Фарм...

Састав комисије: 1. др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Дјечија и превентивна стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, председник; 2. др Дејан Марковић, редовни професор, ужа научна област Дјечија и превентивна ...

Састав Комисије: 1. др Стево Мирјанић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој, предсједник Комисије 2. др Зорица Васиљевић, редовни професор, Пољопривредни факултет...

Састав комисије: 1. Др Јанез Копач, редовни професор, ужа научна област: Произодне технологије, Факултет за стројништво, Универзитет у Љубљани, предсједник 2. Др Павел Ковач, редовни професор, ужа научна област: Процеси обраде скидањем материјала, Факу...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 17.1.2013. године,  изабрало је Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну област Специфичне књижевности – српска књижевност, на наст...

Састав комисије: Одлуком Наставно – умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 06-3.295-2.3/13 од 08.05.2013. године, образована је Комисија за подношење извјештаја за избор у сарадничко звање у саставу: 1) мр Јелена Каришик...

У складу са чл.139. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци и Одлуке број 02/04-3.348-40/13 којом је дана 10.04.2013. године расписан Kонкурс од стране Сената Универзитета у Бањој Луци, Научно наставно вијеће Рударског факултета Приједор је донијело...

Састав Комисије: 1. Предсједник: Др Златко Бундало, редовни професор, ужа научна област Електроника и електронски системи, Рачунарски хардвер, Електротехнички факултет Универзитет у Бањој Луци 2. Члан: Др Бранко Докић, редовни професор, ужа научна обла...

Састав Комисије: 1. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Љиљана Вукић, ванредни професор, ужа научна област Еколошко инжењерство, Технолошки...

Састав Комисије: 1. Др Јелена Пенавин-Шкундрић, редовни професор, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, ...

Састав комисије: 1. предсједник: др Нађа Васиљевић, редовни професор, ужа научна област Хигијена; Медицински факултет Универзитета у Београду. 2. члан: др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина; Медицински факултет У...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.419/13 од 25.04.2013. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника з...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Филозофска антропологија Радивоје Керовић

Састав Комисије: 1. Предсједник: др Рада Петровић, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Физичка хемија 2. Члан: др Драган Тошковић, редовни професор, Технолошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна ...

Састав Комисије: Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета бр. 468/143 на шестој сједници одржаној 26.04.2013. године формирана је Комисија за избор наставника за ужу научну област Силвискологија, на наставним предметима Шумарска педологија и...

На основу члана 71. подтачка (7) став е) Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 73/10) и члана 52. тачка (4). Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на сједници одржаној 18.04.2013. го...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 06.02.2013. године, именовало је Одлуком број:18-1-80/2013 Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Оториноларингологија,...

Састав комисије: 1. Др Јелица Предојевић-Самарџић, ванредни професор, ужа научна област Педијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Снежана Петровић-Тепић, доцент, ужа научна област Педијатрија, Медицински факултет Уни...

Састав комисије: 1. мр Бранислав Добановачки, редовни професор, ужа умјетничка област, Графички дизајн, Академија уметности Универзитета у Новом Саду – предсједник, 2. мр Амра Зулфикарпашић, редовни професор, ужа умјетничка област, Графички дизајн, Ака...