Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Зоран Јовановић, редовни професор, ужа научна област: Рачунарска тех...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област: Хирургија, Медицинск...

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Цветко Црнојевић, редовни професор, ужа научна област: Механика флуида, Маш...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Милан Матавуљ, редовни професор, ужа научна област: Микробиолог...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Марко Шуица, доцент, ужа научна област: Национална историја, Филозофски ф...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја и теорија филма и театра

Умјетничко-наставно вијеће Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 19.09.2013. године донијело је Одлуку бр.06-03.674-10.4/13 од дана 13.11.2013. године о образовању комисије за подношење извјештаја за избор у наставничко зв...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10, 104/11 и 84/12) члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, члана 19. Статута Филолошког факултета у Бањој Луци и чланова 6, 7 и 8. Правилника о п...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Милош Бабић, редовни професор, ужа научна област: Кривично право и кривично п...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Љубомир Радош, доцент, ужа научна област: Генетика и оплемењивање хорт...

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Никола Рајаковић, редовни професор, Електротехнички ...

На основу члана 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11 и 84/12) те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта, на 1. редовној седници одржано...

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Милан Медаревић, редовни професор, Шумарски факултет, Универ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Бранко Докић, редовни професор, Електротехнички факу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пословно (трговинско) право и право друштава

Састав комисије:1. Предсједник: Проф др Марко Рајчевић, редовни професор на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци , ужа научна област Пословно (трговинско) право, наставни предмет Пословно право2. Члан: Академик Проф др Витомир Поповић, редовни п...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Проф др Мирослав Дринић, предсједник 2. Проф др Жељко Шкуљевић, члан 3. Проф ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Дарко Ивановић, редовни професор, ужа научна област Аналитика лијекова, Ф...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу:1. Др Дарко Гавриловић, редовни професор, ужа научна област Национална историја и...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Драгутин Мијатовић, ванредни професор, ужа научна област: Хортукултур...

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Иван Шијаковић, редовни професор, предсједник 2. Др ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Ђуро Паунић, редовни професор, ужа научна облас...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета именовани смо у Комисију за разматрање конкурног материјала и писање извјештаја за избор у звање, у саставу: 1. Др Милан Јањић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Борислав Раилић, ванредни професор, ужа научна област: Механизација у ...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Драгоја Радановић, редовни професор, ужа научна област: Исхрана и физи...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Стево Мирјанић, редовни професор, ужа научна област: Економика пољоприв...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Жељко Ђурић, редовни професор, ужа научна област Италијанска књижевност, Фи...