Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2245-25/13  именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Цвијан Крсмановић, ре...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци изабрана је Комисија за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну област Национална историја. Комисија у саставу1. Др Дарко Гавриловић, редовни професор за...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2245-25/13  именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Ђуро Паунић, редовни п...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 01/04.2-3437-15/12 од 03.12.2012. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Смиљка Циц...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 01/04-2.2137-22/13 од 23.08.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2245-25/13 од 31.07.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Ака...

Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука на 48. сједници одржаној 15.07.2013. године донијело је одлуку о именовању Комисије у саставу: 1. Др Бранко Ћопић, ванредни професор, ужа научна област Подручја социјалног рада, Факултет за специјалну е...

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске бр. 73/10, 104/11, 84/12), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Машинског факул...

Одлуком број 09/3.1-20/13, која је донесена на 40. сједници Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци одржаној дана 17.01.2013. (одлука израђена 28.01.2013.), изабрана је Комисија за писање извјештаја за избор једсног наста...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 01/04-2-2137-22/13 од 23.08.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Алиса Имамо...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.632-105/13 од 04.04.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Проф. др Бран...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Божинка Петронијевић, редовни професор, ужа научна област Њ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Драго Бранковић, редовни професор, ужа научна област Осно...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.1537-101/13, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Марко Шуица, доцент, предсједни...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Спасенија Ћеранић, редовни професор, ужа научна област Кл...

Одлуком Наставно-научног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.2137-22/13 од 23.08.2013. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у знање за ужу умјетничку област Драмат...

Одлуком Наставно-научног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.2137-22/13 од 23.08.2013. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у знање за ужу умјетничку област Снимањ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 06-3513-24/13 од 18.07.2013. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у знање за ужу умјетничку област Етномузикол...

Одлуком Наставно-научног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.2245-25/13 од 18.07.2013. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у знање за ужу умјетничку област Музико...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Економско планирање и развој

Састав Комисије: 1. Др Жаклина Стојановић, редовни професор, ужа научна област Економска политик и развој, Економски факултет Универзитета у Београду, предсједник, 2. Др Јово Атељевић, ванредни професор, ужа научна област Менаџмент, Економски факултет ...

Састав Комисије: 1. Др Бранко Мораит, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Енес Хашић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Зеници, члан 3. Др Дарко Радић, доцент Правног факултета Универзитета у Б...

Састав комисије: 1. Др Предраг Драгосављевић, ванредни професор Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија,  предсједник, 2. Др Красоменко Милетић, ванредни професор Факул...

Састав Комисије: 1. Проф. др Миле Дмичић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Уставно право, наставни предмети: Уставно право и Изборно и парламентарно право, предсједник 2. Проф. др Владан Петров, ванредни п...