Навигација

Информација са девете сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 9. сједници одржаној 23. марта 2017. године верификовао је мандате два нова члана Сената: проф. др Лазе Ристића, представника Факултета политичких наука у Сенату и проф. др Дарка Паспаља, представника Факултета безбједносних наука у овом тијелу.

На истој сједници разматран је и прихваћен Захтјев Министарства просвјете и културе Републике Српске за измјене Статута Универзитета у Бањој Луци.

Такође, донесена је Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2016/2017.години.

Сенат је донио и Одлуку о именовању Радне групе за израду новог Правилника о начину избора и броја чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/умјетничка вијећа факултета/ Академије у саставу: проф. др Радослав Гајанин, мр Ђорђе Маркез, Душан Врућинић, Јована Цвијић, Данијел Телебак и Зоран Граховац, Ратко Савић и Стефан Кузмановић.

На својој деветој сједници Сенат је донио и одлуке о именовању доцента Јасне Граховац, МА  за руководилаца студијског програма Музичка умјетност на Академији умјетности и доц. др Славе Сукара за руководиоца студијског програма Стоматологија на Медицинском факултету, као и Одлуку о именовању доц. др Драгана Чомића за шефа Катедре за економику и организацију у шумарству на Шумарском факултету.

Сенат је на истој сједници донио и Одлуку о расписивању конкурса за избор у наставничка и сарадничка звања, као и више одлука о  избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности,  Архитектонско-грађевинско-геодетском, Економском, Машинском, Медицинском, Пољопривредном, Филозофском, Филолошком и Шумарском факултету.

Такође, донесене су одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној   докторској дисертацији на Архитектонско-грађевинско-геодетском и Филозофском факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на:  Академији умјетности, Машинском  и Филозофском факултету.

Сенат је прихватио Приједлог ННВ Електротехничког факултета о именовању комисије за оцјену урађене докторске дисертације мр Младена Велетића под називом „Неуронска комуникација као концепт за пренос података у нано мрежама“.

Прихваћен је и приједлог ННВ Технолошког факултета да се рукопис „Технологија прераде нафте“, аутора проф. др Пере Дугића, доц. др Татјане Ботић и доц. др Зорана Петровића објави као универзитетска наставна литература; као и Приједлог ННВ Медицинског факултета да се као универзитетска наставна литература објави рукопис „Медицина рада“, аутора доц. др Љиљане Билић-Малеш.

Сенат је прихватио и упутио у даљу процедуру више споразума, меморандума и уговора о сарадњи, и то:

-Споразума о сарадњи између Представништва државне агенције Россотрудничество у Републици Србији „Руски дом“ у Београду и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци;

-Меморандума о пословној сарадњи између Друштва за истраживање,производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад („НИС“) и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци;

-Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Државног универзитета Врајт, Дејтон, САД;

-Меморандума о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Нархоз Универзитета, Република Казахстан; (приједлог скинут са 7. сједнице због усаглашавања појединих одредби уговора);

-Уговора о сарадњи између Франкофоне универзитетске организације институционализованог оператора за франкофонију са сједиштем у Монтреалу (Квебек) – Канада и Универзитета у Бањој Луци;

-Erasmus + међу-институционалног уговора са Политехничким институтом из Viana do Kastelo, Португал; (Иницијатива Економског факултета);

-Споразума о продужењу важења споразума између Универзитета у Београду и Универзитета у Бањој Луци;

-Уговора о пословно – техничкој сарадњи Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и „ЕУРОМЕДИК“ д.о.о. Бања Лука;

Захтјева др Љиљане Крнета за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.3829-75-1/16 од 22.12.2016. године, о избору др Синише Суботића у звање доцента за ужу научну област Педагошка и школска психологија, је одбијен као неоснован.

Након разматрања Ургенције Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине поводом жалбе др Зорана Врућинића, донесен је закључак да се Ургенција прослиједи Медицинском факултету уз инструкцију да се поступи по истој.

Сенат је прихватио Приједлог измјена Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци, док је поводом захтјева Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци за давање инструкције у вези са менторством професора емеритуса код израде докторских дисертација и завршног рада на другом циклусу студија, констатовано да Сенат остаје при својој ранијој Одлуци и одредби Закона којима је дифинисано да професор емеритус не може бити ментор на другом и трећем циклусу студија. 

У наставку сједнице  прихваћени су приједлози Природно-математичког и Шумарског факултета о организовању инструктивне наставе и висине накнаде за похађање исте.

Такође, прихваћен је Приједлог ННВ Машинског факултета за додјелу звања „почасни доктор наука“ проф. др Властимиру Николићу.

На истој сједници прихваћен је Извјештај Комитета за етичка питања Универзитета у Бањој Луци; донесена је Одлука о покретању процедуре избора студената у студентска представничка тијела на Факултету безбједносних наука; те је именована Комисија за Huawei стипендије у саставу: проф. др Страин Посављак, мр Бојана  Грујић и Милош Ковачевић.

Такође, прихваћени су приједлози корекција ранијег Приједлога Одлуке о броју студената

који се уписују у школској 2017/2018. академску годину, те ће кориговани Приједлог бити упућен ресорном министарству.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6377/large_uni-3.jpg