Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту на наставним предметима Пливање 1, Пливање 2 и Дијагностика и селекција пливања